Pienākumi pret lietotāju

Drukāt

Sistēmas operatora pienākums ir sniegt pakalpojumus saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem un līguma nosacījumiem. 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina atbildes sniegšanu uz lietotāju rakstveida iesniegumiem un sūdzībām 30 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas.

Pakalpojumu sniegšanas prasības dabasgāzes apgādes nozarē reglamentē šādi normatīvie akti:

Plašāka informācija pieejama šeit.