Pakalpojumu sniedzēji

Drukāt

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tāds komersants, kurš ūdenssaimniecības nozarē sniedz sabiedriskos pakalpojumus noteiktā teritorijā un kura darbība sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā tiek regulēta saskaņā ar Likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

Lai sniegtu ūdenssaimniecības pakalpojumus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrs