Kontakti

Drukāt

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

! Iesniegumu vai sūdzību iesniegšanai, kas satur personu sensitīvus datus (personas kods, dzīvesvietas adrese u.tml.), aicinām izmantot Latvija.lv portālu.

Tālrunis
+371 67097200
E-pasts
sprk@sprk.gov.lv
Adrese
Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039
Darba laiks
P.-Pk.8:30-17:00

Saziņa ar Regulatoru

Apliecinu, ka iesniegtie dati ir mani un patiesi. Personas dati nepieciešami, lai veicinātu abpusēju sadarbību un atvieglotu komunikāciju. Datu pārzinis ir Regulators, juridiskā adrese Ūnijas iela 45.
Padomes priekšsēdētāja
Alda Ozola
67873869
alda.ozola@sprk.gov.lv
padomes priekšsēdātājas A.Ozolas padomnieks
Kristaps Treimanis
67873869
kristaps.treimanis@sprk.gov.lv
Padomes loceklis
Intars Birziņš
67873869
intars.birzins@sprk.gov.lv
padomes locekļa I.Birziņa padomniece
Ilze Tarvāne
67873869
ilze.tarvane@sprk.gov.lv
Padomes loceklis
Imants Mantiņš
67873869
imants.mantins@sprk.gov.lv
padomes locekļa I.Mantiņa padomnieks
Pēteris Leiškalns
67873869
peteris.leiskalns@sprk.gov.lv
Padomes locekle
Rota Šņuka
67873869
rota.snuka@sprk.gov.lv
padomes locekles R.Šņukas padomniece
Ilze Birzniece
67873869
ilze.birzniece@sprk.gov.lv
Padomes locekle
Anna Upena
67873869
anna.upena@sprk.gov.lv
padomes locekles A.Upenas padomnieks
Kārlis Barančans
67873869
karlis.barancans@sprk.gov.lv
Padomes biroja vadītāja
Linda Medene
67873869
linda.medene@sprk.gov.lv
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Baiba Jakobsone
67097252
baiba.jakobsone@sprk.gov.lv
Starptautisko attiecību vadītāja
Lija Makare
67097211
lija.makare@sprk.gov.lv
Iekšējā audita vadītāja
Elita Grante
67097203
elita.grante@sprk.gov.lv
Izpilddirektors
Jānis Miķelsons
67097220
janis.mikelsons@sprk.gov.lv
Departamenta direktors
Andris Virtmanis
67097212
andris.virtmanis@sprk.gov.lv
Tirgus analīzes nodaļa
Departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs
Andrejs Dombrovskis
67097286
andrejs.dombrovskis@sprk.gov.lv
Galvenais tirgus un tarifu eksperts
Māris Sirmais
67097295
maris.sirmais@sprk.gov.lv
Galvenā tirgus analīzes eksperte
Linda Paršova
67097294
linda.parsova@sprk.gov.lv
Galvenā universālā pakalpojuma eksperte
Vineta Biseniece
67097285
vineta.biseniece@sprk.gov.lv
Galvenais pasta tirgus pakalpojuma eksperts
Bruno Frīdenbergs-Ansbergs
67097242
bruno.fridenbergs@sprk.gov.lv
Vecākā tirgus analīzes eksperte
Dana Radionova
67097270
dana.radionova@sprk.gov.lv
Vecākais tarifu un izmaksu eksperts
Juris Ķezberis
67873852
juris.kezberis@sprk.gov.lv
Vecākais tarifu un izmaksu eksperts
Bruno Radziņš
67097234
bruno.radzins@sprk.gov.lv
Pakalpojumu datu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Aiga Lipenberga
67097239
aiga.lipenberga@sprk.gov.lv
Vecākā pakalpojumu datu eksperte
Aija Svikle
67097272
aija.svikle@sprk.gov.lv
Vecākā pasta pakalpojumu datu eksperte
Evita Ambaine
67097250
evita.ambaine@sprk.gov.lv
Vecākā ģeogrāfisko datu eksperte
Līga Vitenberga
67097282
liga.vitenberga@sprk.gov.lv
Tīklu infrastruktūras nodaļa
Departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs
Aleksandrs Čerņakovs-Neimarks
67097241
aleksandrs.cernakovs@sprk.gov.lv
Galvenais tīklu infrastruktūras eksperts
Māris Pavārs
67097292
maris.pavars@sprk.gov.lv
Vecākā tīklu infrastruktūras eksperte
Aiga Kariņa
67097283
aiga.karina@sprk.gov.lv
Vecākā starpsavienojumu eksperte
Alīna Stafecka
67097209
alina.stafecka@sprk.gov.lv
Vecākais radiofrekvenču eksperts
Alnis Garkājis
67097238
alnis.garkajis@sprk.gov.lv
Vecākā numerācijas eksperte
Lauma Čerņevska
67097240
lauma.cernevska@sprk.gov.lv
Pakalpojumu kvalitātes nodaļa
Nodaļas vadītājs
Elmārs Lipenbergs
67097293
elmars.lipenbergs@sprk.gov.lv
Galvenā pakalpojumu kvalitātes eksperte
Inga Vagale
67097204
inga.vagale@sprk.gov.lv
Vecākais pakalpojumu kvalitātes mērījumu eksperts
Andrejs Lizunovs
67097288
andrejs.lizunovs@sprk.gov.lv
Vecākā klientu attiecību eksperte
Ineta Bērziņa
67097247
ineta.berzina@sprk.gov.lv
Pakalpojumu kvalitātes mērījumu eksperts
Arturas Lazdauskas
67097284
arturas.lazdauskas@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Līga Kurevska
67097208
liga.kurevska@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte sadarbības jautājumos
Ilze Sala
67097260
ilze.sala@sprk.gov.lv
Departamenta direktora vietniece
Dace Bite
67097231
dace.bite@sprk.gov.lv
Tarifu un infrastruktūras pārraudzības nodaļa
Departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs
Viesturs Kadiķis
67097276
viesturs.kadikis@sprk.gov.lv
Galvenā tarifu eksperte
Svetlana Vītola
67097233
svetlana.vitola@sprk.gov.lv
Galvenais infrastruktūras eksperts
Ingus Užulis
67097248
ingus.uzulis@sprk.gov.lv
Vecākā nozares eksperte
Sarmīte Bluķe
67097232
sarmite.bluke@sprk.gov.lv
Vecākā infrastruktūras eksperte
Ginta Sece
67873188
ginta.sece@sprk.gov.lv
Vecākais tarifu eksperts
Edgars Kavals
67097227
edgars.kavals@sprk.gov.lv
Vecākais tarifu eksperts
Dainis Jaševs
67873861
dainis.jasevs@sprk.gov.lv
Gāzes apgādes inspektors
Uldis Mosāns
67097244
uldis.mosans@sprk.gov.lv
Elektroapgādes inspektors
Vitālijs Eisaks
67097269
vitalijs.eisaks@sprk.gov.lv
Siltumapgādes inspektors
Edmunds Bieļa
67097268
edmunds.biela@sprk.gov.lv
Pārrobežu energosistēmu darbības koordinācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja
Indra Niedrīte
67097230
indra.niedrite@sprk.gov.lv
Galvenais ES lietu eksperts
Kārlis Piģēns
67873180
karlis.pigens@sprk.gov.lv
Vecākā ES lietu eksperte
Edīte Bieļa-Dailidoviča
67873181
edite.biela@sprk.gov.lv
Vecākais ES lietu eksperts
Ēriks Eihenbergs
66222345
eriks.eihenbergs@sprk.gov.lv
Tirgus uzraudzības nodaļa
Nodaļas vadītājs
Jānis Negribs
67097266
janis.negribs@sprk.gov.lv
Vecākā tirgus procesu eksperte
Dace Kalniņa
66222341
dace.kalnina@sprk.gov.lv
Vecākā tirgus analīzes eksperte
Gunta Frēze
67097214
gunta.freze@sprk.gov.lv
Vecākais tirgus analīzes eksperts
Andrejs Jakovļevs
67097243
andrejs.jakovlevs@sprk.gov.lv
Siltumenerģijas nodaļa
Nodaļas vadītāja
Aiva Dreija
67097261
aiva.dreija@sprk.gov.lv
Vecākais tarifu eksperts
Pēteris Dzintars
67873187
peteris.dzintars@sprk.gov.lv
Vecākais tarifu eksperts
Vjačeslavs Smirnovs
67097254
vjaceslavs.smirnovs@sprk.gov.lv
Vecākais tarifu eksperts
Fricis Rūmnieks
67873184
fricis.rumnieks@sprk.gov.lv
Vecākā tarifu eksperte
Solvita Švede
67873863
solvita.svede@sprk.gov.lv
Vecākā tarifu eksperte
Santa Kaļva
67873186
santa.kalva@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Agnese Kozlovska
67873182
agnese.kozlovska@sprk.gov.lv
Departamenta direktora vietnieks
Aigars Mežals
67097279
aigars.mezals@sprk.gov.lv
Ūdenssaimniecības nodaļa
Nodaļas vadītāja p.i.
Ieva Rozentāle
67097274
ieva.rozentale@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Kristīne Breikša
67873185
kristine.breiksa@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Astra Breikša
67097278
astra.breiksa@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Dace Burtniece
67097271
dace.burtniece@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Kristīne Strautmane-Grābēja
67873854
kristine.strautmane@sprk.gov.lv
Depozīta sistēmas un atkritumu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Inese Vēvere
67097267
inese.vevere@sprk.gov.lv
Galvenā eksperte
Ināra Teibe
67873853
inara.teibe@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Māra Bērziņa
67873866
mara.berzina@sprk.gov.lv
Departamenta direktora vietniece
Maruta Purviņa
67097249
maruta.purvina@sprk.gov.lv
Vecākā analītiķe
Jeļena Tripane
67097262
jelena.tripane@sprk.gov.lv
Analītiķe
Ingrīda Zazerska
67097290
ingrida.zazerska@sprk.gov.lv
Analītiķe
Diāna Zemrībo
67097281
diana.zemribo@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Ieva Feldmane
67097296
ieva.feldmane@sprk.gov.lv
Enerģētikas lietu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Inga Balabkina
67097217
inga.balabkina@sprk.gov.lv
Galvenā juriste
Elza Bergmane
67097224
elza.bergmane@sprk.gov.lv
Galvenais jurists
Uldis Vīlips
67097245
uldis.vilips@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Ilze Lūkina
67097280
ilze.lukina@sprk.gov.lv
Elektronisko sakaru un pasta lietu nodaļa
Departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja
Līga Lamba
67097259
liga.lamba@sprk.gov.lv
Galvenā juriste
Agnese Bugaja
67097226
agnese.bugaja@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Diāna Popena
66222342
diana.popena@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Marina Sņetkova
67873858
marina.snetkova@sprk.gov.lv
Ūdenssaimniecības, siltumapgādes, depozīta un atkritumu lietu nodaļa
Departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja
Anda Done
67097253
anda.done@sprk.gov.lv
Galvenā juriste
Jolanta Stelpe
67097221
jolanta.stelpe@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Baiba Pope-Veisa
67097223
baiba.pope@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Ilze Moora
67097298
ilze.moora@sprk.gov.lv
Vispārīgo lietu nodaļa
Nodaļas vadītāja p.i.
Jānis Stepiņš
67097229
janis.stepins@sprk.gov.lv
Galvenā juriste
Diāna Kibelko-Garbuzova
67873864
diana.kibelko@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Diāna Kristapa
67097263
diana.kristapa@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Dita Jansone
67873860
dita.jansone@sprk.gov.lv
Grāmatvedības un finanšu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Ingrīda Salna
67097256
ingrida.salna@sprk.gov.lv
Vecākā grāmatvede
Sandra Bimbere
67873189
sandra.bimbere@sprk.gov.lv
Grāmatvede
Ieva Blaumane
67097287
ieva.blaumane@sprk.gov.lv
Nodevu administrēšanas grāmatvede
Vija Gucanoviča
67097235
vija.gucanovica@sprk.gov.lv
Nodevu administrēšanas grāmatvede
Viktorija Semionova
67097236
viktorija.Semionova@sprk.gov.lv
Kancelejas un arhīva nodaļa (fax 67097277)
Nodaļas vadītāja
Sandra Briede
67097228
sandra.briede@sprk.gov.lv
Vecākā lietvede
Dace Āboliņa
67097251
dace.abolina@sprk.gov.lv
Vecākā lietvede
Ieva Lezdiņa
67097258
ieva.lezdina@sprk.gov.lv
Lietvede
Everita Ķestere
67873850
everita.kestere@sprk.gov.lv
Tehniskā nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītājs
Artis Zverovs
67097257
artis.zverovs@sprk.gov.lv
Galvenā iepirkumu un līgumu speciāliste
Anna Pelša
66222348
anna.pelsa@sprk.gov.lv
Saimniecības pārzinis
Jānis Lavicevičs
67873865
janis.lavicevics@sprk.gov.lv
Departamenta direktora p.i.
Līga Novada
66222343
liga.novada@sprk.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs
Didzis Šapkus
67873856
didzis.sapkus@sprk.gov.lv
Sistēmu administrators
Mikus Matisons
67097255
mikus.matisons@sprk.gov.lv
Sistēmu administrators
Jānis Brakovskis
67873862
janis.brakovskis@sprk.gov.lv
Nodaļas vadītāja
Kristīne Briede
67097202
kristine.briede@sprk.gov.lv
Vecākā personāla speciāliste
Lilija Gadzāne
67097218
lilija.gadzane@sprk.gov.lv

Medijiem

Sabiedrisko attiecību vadītāja  Baiba Jakobsone
Tālrunis 67097252, Mobilais 26331188, e-pasts baiba.jakobsone@sprk.gov.lv
 

Apmeklētāju pieņemšana Iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200

Padomes locekļi Intars Birziņš, Rota Šņuka, Imants Mantiņš un Anna Upena apmeklētājus pieņem pēc savstarpējas vienošanās pusēm izdevīgā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Izpildinstitūciju darbinieki, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Bankas rekvizīti
Saņēmējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039
Reģ.nr.: 90001162258
Konts: LV09TREL2120640005000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22

Nokļūšana līdz Regulatoram - Rīgā, Ūnijas ielā 45: pietura "Ūnijas iela", Autobuss 48, Trolejbuss - 13, 16, 17