Kontakti

Drukāt

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

?Iespējams atbildi uz savu jautājumu vari atrast katras nozares sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi”: (Atkritumu apglabāšana; Pasts; Dabasgāze; Siltumenerģija; Elektroniskie sakari; Elektroenerģija un Ūdenssaimniecība).

?Ja atbildi uz Tevis interesējošo jautājumu neatradi, aicinām priekšlikumu, jautājumu, lūgumu vai sūdzību, kas satur aizsargājumu informāciju (piemēram, personas datus, komercnoslēpumu vai citu ierobežotas pieejamības informāciju), parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (e-paraksts), nosūtot uz SPRK oficiālo e-pastu sprk@sprk.gov.lv vai izmantojot SPRK e-adresi.

❗Ja tev šobrīd nav pieejams e-paraksts, saņem eParaksts mobile, piesakoties eparaksts.lv portālā.

?Izmanto "Saziņa ar Regulatoru" (skat. zemāk) tajos gadījumos, ja sūtījums nesatur aizsargājamu informāciju. Piemēram, ja lietotājam rodas jautājums par komersanta piemērotajiem tarifiem vai par neskaidrībām regulējuma piemērošanā u.tml.

Tālrunis
+371 67097200
E-pasts
sprk@sprk.gov.lv
Adrese
Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039
Darba laiks
P.-Pk.8:30-17:00

Saziņa ar Regulatoru

Apliecinu, ka iesniegtie dati ir mani un patiesi. Personas dati nepieciešami, lai veicinātu abpusēju sadarbību un atvieglotu komunikāciju. Datu pārzinis ir Regulators, juridiskā adrese Ūnijas iela 45.
  • Regulators izskata visus saņemtos sūtījumus atbilstoši Iesniegumu likumam, kas noteic kārtību, kādā sūtījums ir noformējams un iesniedzams valsts iestādei un kārtību, kādā valsts iestāde izskata un sniedz atbildi.
Padomes priekšsēdētāja
Alda Ozola
67097200
alda.ozola@sprk.gov.lv
padomes priekšsēdātājas A.Ozolas padomnieks
Kristaps Treimanis
67097200
kristaps.treimanis@sprk.gov.lv
Padomes loceklis
Intars Birziņš
67097200
intars.birzins@sprk.gov.lv
padomes locekļa I.Birziņa padomniece
Ilze Tarvāne
67097200
ilze.tarvane@sprk.gov.lv
Padomes loceklis
Imants Mantiņš
67097200
imants.mantins@sprk.gov.lv
padomes locekļa I.Mantiņa padomnieks
Pēteris Leiškalns
67097200
peteris.leiskalns@sprk.gov.lv
Padomes locekle
Rota Šņuka
67097200
rota.snuka@sprk.gov.lv
padomes locekļa R.Šņukas padomniece
Ilze Birzniece
67097200
ilze.birzniece@sprk.gov.lv
Padomes locekle
Anna Upena
67097200
anna.upena@sprk.gov.lv
padomes locekles A.Upenas padomnieks
Kārlis Barančans
67097200
karlis.barancans@sprk.gov.lv
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Ieva Lazdiņa
67097222
ieva.lazdina@sprk.gov.lv
Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
Baiba Jakobsone
67097252
baiba.jakobsone@sprk.gov.lv
Starptautisko attiecību vadītāja
Lija Makare
67097211
lija.makare@sprk.gov.lv
Iekšējā audita vadītāja
Elita Grante
67097203
elita.grante@sprk.gov.lv
Izpilddirektors
Jānis Miķelsons
67097220
janis.mikelsons@sprk.gov.lv
Departamenta direktors
Ivars Tauniņš
67097212
ivars.taunins@sprk.gov.lv
Tirgus analīzes nodaļa
Departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs
Andrejs Dombrovskis
67097286
andrejs.dombrovskis@sprk.gov.lv
Galvenais tirgus un tarifu eksperts
Māris Sirmais
67097295
maris.sirmais@sprk.gov.lv
Galvenā tirgus analīzes eksperte
Linda Paršova
67097294
linda.parsova@sprk.gov.lv
Galvenā universālā pakalpojuma eksperte
Vineta Biseniece
67097285
vineta.biseniece@sprk.gov.lv
Galvenais pasta tirgus pakalpojuma eksperts
Bruno Frīdenbergs-Ansbergs
67097242
bruno.fridenbergs@sprk.gov.lv
Vecākā tirgus analīzes eksperte
Dana Radionova
67097270
dana.radionova@sprk.gov.lv
Vecākais tarifu un izmaksu eksperts
Bruno Radziņš
67097234
bruno.radzins@sprk.gov.lv
Vecākā tarifu un izmaksu eksperte
Nataliia Lado
67097241
nataliia.lado@sprk.gov.lv
Pakalpojumu datu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Aiga Lipenberga
67097239
aiga.lipenberga@sprk.gov.lv
Vecākā pakalpojumu datu eksperte
Aija Svikle
67097272
aija.svikle@sprk.gov.lv
Vecākā pasta pakalpojumu datu eksperte
Evita Ambaine
67097250
evita.ambaine@sprk.gov.lv
Vecākā ģeogrāfisko datu eksperte
Līga Vitenberga
67097282
liga.vitenberga@sprk.gov.lv
Tīklu infrastruktūras nodaļa
Nodaļas vadītājs
Māris Pavārs
67097292
maris.pavars@sprk.gov.lv
Galvenā tīklu infrastruktūras eksperte
Alīna Stafecka
67097209
alina.stafecka@sprk.gov.lv
Vecākā tīklu infrastruktūras eksperte
Aiga Kariņa
67097283
aiga.karina@sprk.gov.lv
Vecākais radiofrekvenču eksperts
Alnis Garkājis
67097238
alnis.garkajis@sprk.gov.lv
Vecākā numerācijas eksperte
Lauma Čerņevska
67097240
lauma.cernevska@sprk.gov.lv
Vecākais starpsavienojumu eksperts
Juris Ķezberis
67873852
juris.kezberis@sprk.gov.lv
Pakalpojumu kvalitātes nodaļa
Nodaļas vadītājs
Elmārs Lipenbergs
67097293
elmars.lipenbergs@sprk.gov.lv
Vecākais pakalpojumu kvalitātes mērījumu eksperts
Andrejs Lizunovs
67097288
andrejs.lizunovs@sprk.gov.lv
Vecākā klientu attiecību eksperte
Ineta Bērziņa
67097247
ineta.berzina@sprk.gov.lv
Pakalpojumu kvalitātes mērījumu eksperts
Arturas Lazdauskas
67097284
arturas.lazdauskas@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Līga Kurevska
67097208
liga.kurevska@sprk.gov.lv
Departamenta direktora vietniece
Dace Bite
67097231
dace.bite@sprk.gov.lv
Tarifu un infrastruktūras pārraudzības nodaļa
Departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs
Viesturs Kadiķis
67097276
viesturs.kadikis@sprk.gov.lv
Galvenā tarifu eksperte
Svetlana Vītola
67097233
svetlana.vitola@sprk.gov.lv
Galvenais infrastruktūras eksperts
Ingus Užulis
67097248
ingus.uzulis@sprk.gov.lv
Vecākā nozares eksperte
Sarmīte Bluķe
67097232
sarmite.bluke@sprk.gov.lv
Vecākā infrastruktūras eksperte
Ginta Sece
67873188
ginta.sece@sprk.gov.lv
Vecākais tarifu eksperts
Edgars Kavals
67097227
edgars.kavals@sprk.gov.lv
Vecākais tarifu eksperts
Dainis Jaševs
67873861
dainis.jasevs@sprk.gov.lv
Gāzes apgādes inspektors
Uldis Mosāns
67097244
uldis.mosans@sprk.gov.lv
Elektroapgādes inspektors
Vitālijs Eisaks
67097269
vitalijs.eisaks@sprk.gov.lv
Siltumapgādes inspektors
Edmunds Bieļa
67097268
edmunds.biela@sprk.gov.lv
Pārrobežu energosistēmu darbības koordinācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja
Indra Niedrīte
67097230
indra.niedrite@sprk.gov.lv
Galvenais ES lietu eksperts
Kārlis Piģēns
67873180
karlis.pigens@sprk.gov.lv
Vecākā ES lietu eksperte
Edīte Bieļa-Dailidoviča
67873181
edite.biela@sprk.gov.lv
Vecākais ES lietu eksperts
Ēriks Eihenbergs
66222345
eriks.eihenbergs@sprk.gov.lv
Tirgus uzraudzības nodaļa
Nodaļas vadītāja
Gunta Frēze
67097214
gunta.freze@sprk.gov.lv
Vecākais tirgus uzraudzības eksperts
Reinis Āboltiņš
67097219
reinis.aboltins@sprk.gov.lv
Vecākais tirgus analīzes eksperts
Andrejs Jakovļevs
67097243
andrejs.jakovlevs@sprk.gov.lv
Vecākā tirgus procesu eksperte
Dace Kalniņa
66222341
dace.kalnina@sprk.gov.lv
Siltumenerģijas nodaļa
Nodaļas vadītāja
Aiva Dreija
67097261
aiva.dreija@sprk.gov.lv
Galvenais tarifu eksperts
Pēteris Dzintars
67873187
peteris.dzintars@sprk.gov.lv
Galvenais tarifu eksperts
Vjačeslavs Smirnovs
67097254
vjaceslavs.smirnovs@sprk.gov.lv
Vecākais tarifu eksperts
Fricis Rūmnieks
67873184
fricis.rumnieks@sprk.gov.lv
Vecākā tarifu eksperte
Solvita Švede
67873863
solvita.svede@sprk.gov.lv
Vecākā tarifu eksperte
Santa Kaļva
67873186
santa.kalva@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Agnese Kozlovska
67873182
agnese.kozlovska@sprk.gov.lv
Departamenta direktora vietnieks
Aigars Mežals
67097279
aigars.mezals@sprk.gov.lv
Ūdenssaimniecības nodaļa
Nodaļas vadītāja
Dace Čodare-Plaude
66222344
dace.codare@sprk.gov.lv
Galvenā tarifu un uzraudzības eksperte
Ieva Rozentāle
67097274
ieva.rozentale@sprk.gov.lv
Vecākā tarifu un uzraudzības eksperte
Kristīne Breikša
67873185
kristine.breiksa@sprk.gov.lv
Vecākā tarifu un uzraudzības eksperte
Astra Breikša
67097278
astra.breiksa@sprk.gov.lv
Vecākā tarifu un uzraudzības eksperte
Kristīne Strautmane-Grābēja
67873854
kristine.strautmane@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte sadarbības jautājumos
Dace Burtniece
67097271
dace.burtniece@sprk.gov.lv
Depozīta sistēmas un atkritumu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Inese Vēvere
67097267
inese.vevere@sprk.gov.lv
Galvenā tarifu un uzraudzības eksperte
Ināra Teibe
67873853
inara.teibe@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Māra Bērziņa
67873866
mara.berzina@sprk.gov.lv
Departamenta direktora vietniece
Maruta Purviņa
67097249
maruta.purvina@sprk.gov.lv
Vecākā analītiķe
Jeļena Tripane
67097262
jelena.tripane@sprk.gov.lv
Vecākā analītiķe
Vija Studente
67873183
vija.studente@sprk.gov.lv
Analītiķe
Ingrīda Zazerska
67097290
ingrida.zazerska@sprk.gov.lv
Analītiķe
Diāna Zemrībo
67097281
diana.zemribo@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Ieva Feldmane
67097296
ieva.feldmane@sprk.gov.lv
Enerģētikas lietu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Inga Balabkina
67097217
inga.balabkina@sprk.gov.lv
Galvenā juriste
Elza Bergmane
67097224
elza.bergmane@sprk.gov.lv
Galvenais jurists
Uldis Vīlips
67097245
uldis.vilips@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Ilze Lūkina
67097280
ilze.lukina@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Diāna Neimane
67873859
diana.neimane@sprk.gov.lv
Elektronisko sakaru un pasta lietu nodaļa
Departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja
Līga Lamba
67097259
liga.lamba@sprk.gov.lv
Galvenā juriste
Diāna Popena
66222342
diana.popena@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Marina Sņetkova
67873858
marina.snetkova@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Irēna Razumļova
67097246
irena.razumlova@sprk.gov.lv
Ūdenssaimniecības, siltumapgādes, depozīta un atkritumu lietu nodaļa
Departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja
Anda Done
67097253
anda.done@sprk.gov.lv
Galvenā juriste
Jolanta Stelpe
67097221
jolanta.stelpe@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Baiba Pope-Veisa
67097223
baiba.pope@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Ilze Moora
67097298
ilze.moora@sprk.gov.lv
Vispārīgo lietu nodaļa
Nodaļas vadītāja p.i.
Jānis Stepiņš
67097229
janis.stepins@sprk.gov.lv
Galvenā juriste
Diāna Kibelko-Garbuzova
67873864
diana.kibelko@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Diāna Kristapa
67097263
diana.kristapa@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Dita Jansone
67873860
dita.jansone@sprk.gov.lv
Grāmatvedības un finanšu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Agita Unska-Lapiņa
67097236
agita.lapina@sprk.gov.lv
Vecākā grāmatvede
Sandra Bimbere
67873189
sandra.bimbere@sprk.gov.lv
Grāmatvede
Ieva Blaumane
67097287
ieva.blaumane@sprk.gov.lv
Nodevu administrēšanas grāmatvede
Vija Gucanoviča
67097235
vija.gucanovica@sprk.gov.lv
Kancelejas un arhīva nodaļa (fax 67097277)
Nodaļas vadītāja
Sandra Briede
67097228
sandra.briede@sprk.gov.lv
Vecākā lietvede
Dace Āboliņa
67097251
dace.abolina@sprk.gov.lv
Vecākā lietvede
Ieva Lezdiņa
67097258
ieva.lezdina@sprk.gov.lv
Lietvede
Jolanta Miezone
67873850
jolanta.miezone@sprk.gov.lv
Tehniskā nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītājs
Artis Zverovs
67097257
artis.zverovs@sprk.gov.lv
Galvenā iepirkumu un līgumu speciāliste
Anna Pelša
66222348
anna.pelsa@sprk.gov.lv
Saimniecības pārzinis
Jānis Lavicevičs
67873865
janis.lavicevics@sprk.gov.lv
Departamenta direktora p.i.
Līga Novada
66222343
liga.novada@sprk.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs
Didzis Šapkus
67873856
didzis.sapkus@sprk.gov.lv
Sistēmu administrators
Mikus Matisons
67097255
mikus.matisons@sprk.gov.lv
Sistēmu administrators
Jānis Brakovskis
67873862
janis.brakovskis@sprk.gov.lv
Nodaļas vadītāja
Kristīne Briede
67097202
kristine.briede@sprk.gov.lv
Vecākā personāla speciāliste
Lilija Gadzāne
67097218
lilija.gadzane@sprk.gov.lv

Medijiem

Sabiedrisko attiecību vadītāja Ieva Lazdiņa
Tālrunis 67097222, Mobilais 26158480, e-pasts ieva.lazdina@sprk.gov.lv
 

Apmeklētāju pieņemšana Iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200

Padomes priekšsēdētāja Alda Ozola, padomes locekļi Intars Birziņš, Rota Šņuka, Imants Mantiņš un Anna Upena apmeklētājus pieņem pēc savstarpējas vienošanās pusēm izdevīgā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Izpildinstitūciju darbinieki, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Bankas rekvizīti
Saņēmējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039
Reģ.nr.: 90001162258
Konts: LV09TREL2120640005000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22

Nokļūšana līdz Regulatoram - Rīgā, Ūnijas ielā 45: pietura "Ūnijas iela", Autobuss 48, Trolejbuss - 13, 16, 17