Pakalpojumu kvalitāte

Drukāt

Regulators, saskaņā ar likumu Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un Elektronisko sakaru likumu, uzrauga elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un par to informē sabiedrību. Regulators nosaka komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasības un uzrauga šo prasību izpildi, veicot mērījumus un apkopojot komersantu iesniegtos datus par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Komersanti, kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, saskaņā ar Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību noteikumi, nosaka pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības Regulatora noteiktajiem pakalpojumu kvalitātes parametriem šādiem pakalpojumiem:

  • iekšzemes balss sakaru pakalpojums fiksētajā un mobilajā telefonu tīklā;
  • īsziņu pakalpojums mobilajā telefonu tīklā;
  • televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums;
  • interneta piekļuves pakalpojums.
Shema_deklaracija.png

Komersants, kurš veic cita komersanta pakalpojuma tālāk pārdošanu, norāda Regulatoram par šāda pakalpojuma sniegšanu un nodrošina faktiskā pakalpojuma sniedzēja identificēšanu elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā. Par tālāk pārdotu pakalpojumu komersantam nav jāiesniedz pakalpojuma kvalitātes deklarācija, jo ir spēkā faktiskā pakalpojuma nodrošinātāja deklarētās pakalpojuma kvalitātes vērtības.

Report.png 2022.gada pakalpojumu kvalitātes deklarācijās komersantu norādītie dati

Komersants, kurš sniedz interneta piekļuves pakalpojumu, reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram pārskatu par atvērta interneta prasību ievērošanu, kurā norāda ar interneta pakalpojuma sniegšanu saistītu informāciju. Skaidrojums par pārskatā iekļaujamo informāciju un tā aizpildīšanas kārtību atspoguļots infografikā.

Infogram.png Infografika "Kā aizpildīt pārskatu par atvērtu internetu"

Pakalpojumu kvalitātes mērījumus veic gan Regulators, gan paši komersanti atbilstoši Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību noteikumos noteiktajiem nosacījumiem. Komersantam ir pienākums veikt pakalpojumu kvalitātes mērījumus saskaņā ar Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumiem, nodrošinot objektīvas informācijas iegūšanu, nosakot vērtības attiecīgā pakalpojuma kvalitātes deklarācijā. Regulators uzrauga komersantiem noteikto pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi, izvērtējot komersantu sniegto informāciju un veicot mērījumus saskaņā ar Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodiku. Regulators veic pakalpojumu kvalitātes mērījumus:

  • iekšzemes balss sakaru pakalpojumam, ja operatoram ir ne mazāk kā 20 000 galalietotāju iepriekšējā kalendārā gada 1.pusgada beigās;
  • interneta piekļuves pakalpojumam mobilā elektronisko sakaru tīklā, ja operatoram ir ne mazāk kā 20 000 galalietotāju iepriekšējā kalendārā gada 1.pusgada beigās;
    2021. gadā Regulators uz laiku pārtrauc veikt interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumus mobilā elektronisko sakaru tīklā. Regulāru mērījumu veikšana tiks atsākta, izstrādājot jaunu interneta kvalitātes novērtēšanas sistēmu. 
  • visiem iepriekš minētiem pakalpojumiem, kā arī interneta piekļuves pakalpojumam fiksētā elektronisko sakaru tīklā, datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumam un televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumam, ja Regulatorā iesniegta galalietotāja sūdzība par pakalpojumu kvalitāti un ir nepieciešama mērījumu veikšana.

Regulators pakalpojumu kvalitātes mērījumus veic atbilstoši apstiprinātam mērījumu plānam. Regulators balss sakaru pakalpojuma kvalitātes mērījumus veic izmantojot Telefonu tīklu kvalitātes kontroles sistēmu.

Informāciju par komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi Regulators apkopo ikgadējā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā, kurā atspoguļo Regulatora veikto pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātus.

Papildus Regulators ik mēnesi publicē informāciju par aktuāliem balss sakaru pakalpojuma pakalpojuma kvalitātes mērījumiem.
2021. gadā Regulators uz laiku pārtrauca veikt mobilā interneta kvalitātes mērījumus. Regulāri mērījumi tiks atsākti, izstrādājot jaunu interneta mērīšanas rīku, kas būs balstīts uz Eiropas elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) izstrādātā interneta mērīšanas sistēmas prototipa.
Plašāk ar informāciju par jauno interneta mērīšanas rīku varat iepazīties sadaļā “Jaunumi”