Komersanta pakalpojumi

Drukāt

Atbilstoši "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē tiek regulēts depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojums, ko Latvijā nodrošina viens depozīta sistēmas operators (DSO), kura funkcijas no 2022.gada 1.februāra līdz 2029.gada 31.janvārim uzticētas SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO). Minēto pakalpojumu lieto depozīta iepakotāji, kas DSO maksā depozīta sistēmas dalības maksu par vienu noteikta veida dzērienu iepakojuma vienību, kas tiek laista tirgū.

Saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.1 pantu, depozīta iepakotājiem, kuri kalendārā gada laikā saražo vai importē dzērienus, radot izlietoto depozīta iepakojumu 150 kilogramu vai lielākā apjomā, ir pienākums slēgt līgumu ar DSO. Šī prasība tāpat attiecas uz visām lejamā alus pārdošanas vietām, bāriem un veikaliem, kuros tiek tirgots lejamais alus līdzņemšanai kādā no depozīta sistēmā iekļautajiem iepakojuma veidiem - PET vai stikla pudelēs.

Atbilstoši likumam "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina sabiedriskā pakalpojuma sniegšana par cenu (maksu) atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām/ieņēmumiem.

DSO uzticētās prasības noteiktas Iepakojuma likuma 18.12 pantā, kas noteic, ka peļņa, ko gūst DSO, pildot likumā minētos uzdevumus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Valsts vides dienestu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu, reinvestējama depozīta sistēmas attīstības un darbības efektivitātes nodrošināšanā.

DSO darbības uzraudzību un kontroli nodrošina Valsts vides dienests.