Nozares rādītāji

Drukāt

Info_icon_1.png Ja konstatējat problēmas ar pārskatu attēlošanu, tad pārlūkā Google Chrome pārskata laukā jānospiež peles labais taustiņš un izvēlnē jāizvēlas "Atkārtoti ielādēt ietvaru" (Reload frame), bet Microsoft Edge - "Kadra atsvaidzināšana" (Refresh frame).

Lai skatītu rādītāju izvēlni, spiediet peles kreiso taustiņu uz lapu numerācijas        Dati uz 2023.gada 27.septembri (informācija sniegta par pakalpojumu sniedzējiem, kuri bija iekļauti ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā 2022.gada 31.decembrī)

Saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" viena no Regulatora funkcijām ir informēt sabiedrību par savu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību. Tāpēc Regulators katru gadu sagatavo apkopojumu par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju saimnieciskās darbības rezultātiem, nodrošinot pakalpojuma sniegšanas caurskatāmību.

Ikgadējais pārskats ietver gan informāciju par regulētajiem komersantiem un notikumiem, kas ietekmējuši sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu un tarifu apmērus, gan arī ziņo par tendencēm ūdenssaimniecības nozares kontekstā.

2022.gads

2021.gads

2020.gads

2019.gads

2018.gads

2017.gads

2016.gads

Regulators ir veicis regulēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju aptauju par digitalizācijas apmēru ūdenssaimniecības nozarē un apkopojis rezultātus.

2023.gads

2022.gads