Biežāk uzdotie jautājumi

Drukāt

Šādam ražotājam nav jāreģistrējas siltumenerģijas ražotāju reģistrā un sniegtais pakalpojums nav regulējams. Siltumenerģijas ražošana ir regulējama, ja visu komersanta iekārtu uzstādītā siltuma jauda ir lielāka par 1 MW un komersanta kopējais visiem lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5000 MWh/gadā.

Info_icon_1.pngPakalpojums ir regulējams, ja izpildās abi no iepriekš minētajiem kritērijiem.

Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, ja uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas elektrostacijā nav lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz Regulatoram atskaiti par pārskata gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (11.pielikums) saskaņā ar Regulatora izdoto lēmumu Nr.1/36 "Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē". Atskaites formas Word formātā lūdzu skatīt Regulatora tīmekļvietnes sadaļā "Komersantu pienākumi" vai elektroniski Regulatora tīmekļvietnes sadaļā "IIAS".

Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, ja uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz regulatoram atskaiti par pārskata gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (10.pielikums) saskaņā ar Regulatora izdoto lēmumu Nr.1/36 "Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē" par „lielo” staciju. Atskaites formas Word formātā lūdzu skatīt Regulatora tīmekļvietnes sadaļā "Komersantu pienākumi" vai elektroniski Regulatora tīmekļvietnes sadaļā "IIAS".

Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, ja uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz regulatoram atskaiti par pārskata gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (10.pielikums) saskaņā ar Regulatora izdoto lēmumu Nr.1/36 "Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē" par „lielo” staciju.

Info_icon_1.pngBet visu pārējo, ieskaitot mazo koģenerācijas staciju, siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales kā arī tirdzniecības apjomu un izmaksas, komersants iesniedz papildus atskaitē par pārskata gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (11.pielikums) saskaņā ar Informācijas iesniegšanas noteikumiem enerģētikas nozarē. Atskaites formas Word formātā lūdzu skatīt Regulatora tīmekļvietnes sadaļā "Komersantu pienākumi" vai elektroniski Regulatora tīmekļvietnes sadaļā "IIAS".

Komersantu informācijas ievades un apstrādes sistēma (IIAS)