Uzklausīšanas sanāksmes

Drukāt

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Regulatora lēmumu pieņemšanas procesā, Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmes. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, lietotāju interešu aizsardzības apvienību pārstāvji, komersantu pārstāvji, dažādu ar pakalpojumiem saistītu institūciju un apvienību pārstāvji, neatkarīgi eksperti, akadēmiskās institūcijas utt. Tas garantē plašu dažādu interešu pārstāvniecību atklātajās sanāksmēs. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs, Regulatora padomei pieņemot lēmumu.

Informācija par rīkotajām uzklausīšanas sanāksmēm ir publiski pieejama. Tās laikā var tikt veikta gan fotografēšana, gan filmēšana. Par visām plānotajām uzklausīšanas sanāksmēm informācija tiek ievietota Regulatora mājas lapas sadaļā Jaunumi, kā arī plānoto notikumu kalendārā. Tāpat, izskatot tarifu projektu, kas attiecas uz konkrētu administratīvo teritoriju, informācija tiek publicēta reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Komersantu iesniegtie tarifi, kurus Regulators izvērtē, ir apkopoti sadaļā Iesniegtie tarifu projekti

proposal.pngAtbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam (2.panta pirmās daļas 1.punkts) valsts institūcijas iespēju robežās turpina sniegt pakalpojumus attālināti. Pamatojoties uz to uzklausīšanas sanāksmes par iesniegtajiem tarifu projektiem klātienē netiek organizētas. Uzklausīšanas sanāksmes attālināti tiek rīkotas pēc nepieciešamības atbilstoši Regulatora noteikumiem (11.punkts). Aicinām priekšlikumus un ieteikumus par iesniegtajiem tarifu projektiem sniegt elektroniski 20 dienu laikā no tarifu projekta paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", rakstot uz [email protected]

Atlasīt
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas sanāksmes tēma Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "LIMBAŽU SILTUMS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 15.jūlija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par VAS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 8.jūlija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Pasts
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Jēkabpils siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par AS “Augstsprieguma tīkls” iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu

Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Elektroenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 17.jūnija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 20.maija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Atkritumu apglabāšana
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA "Getliņi EKO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 26.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Atkritumu apglabāšana
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "ĶEGUMA STARS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 29.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 23.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "BABĪTES SILTUMS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 17.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 10.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Garkalnes ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 3.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 20.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Atkritumu apglabāšana
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 28.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “Rīgas BioEnerģija” siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu 

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 6.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “Ikšķiles māja” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "BŪKS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 29.februāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “BABĪTES SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 14.februāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” depozīta sistēmas dalības maksas projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2024.gada 15.februāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Depozīta sistēma