Uzklausīšanas sanāksmes

Drukāt

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Regulatora lēmumu pieņemšanas procesā, Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmes. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, lietotāju interešu aizsardzības apvienību pārstāvji, komersantu pārstāvji, dažādu ar pakalpojumiem saistītu institūciju un apvienību pārstāvji, neatkarīgi eksperti, akadēmiskās institūcijas utt. Tas garantē plašu dažādu interešu pārstāvniecību atklātajās sanāksmēs. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs, Regulatora padomei pieņemot lēmumu.

Informācija par rīkotajām uzklausīšanas sanāksmēm ir publiski pieejama. Tās laikā var tikt veikta gan fotografēšana, gan filmēšana. Par visām plānotajām uzklausīšanas sanāksmēm informācija tiek ievietota Regulatora mājas lapas sadaļā Jaunumi, kā arī plānoto notikumu kalendārā. Tāpat, izskatot tarifu projektu, kas attiecas uz konkrētu administratīvo teritoriju, informācija tiek publicēta reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Komersantu iesniegtie tarifi, kurus Regulators izvērtē, ir apkopoti sadaļā Iesniegtie tarifu projekti

proposal.pngAtbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam (2.panta pirmās daļas 1.punkts) valsts institūcijas iespēju robežās turpina sniegt pakalpojumus attālināti. Pamatojoties uz to uzklausīšanas sanāksmes par iesniegtajiem tarifu projektiem klātienē netiek organizētas. Uzklausīšanas sanāksmes attālināti tiek rīkotas pēc nepieciešamības atbilstoši Regulatora noteikumiem (11.punkts). Aicinām priekšlikumus un ieteikumus par iesniegtajiem tarifu projektiem sniegt elektroniski 20 dienu laikā no tarifu projekta paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", rakstot uz [email protected]

Atlasīt
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas sanāksmes tēma Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "VNK serviss" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 23.maija publikācija (precizēta) Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 10.maija publikācija (precizēta) Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Salacgrīvas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 8.maija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Jelgavas novada KU" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 3.maija precizētā publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Daugavpils ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 28.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par AS “OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 17.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "CS Smiltene" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 20.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Atkritumu apglabāšana
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 21.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Atkritumu apglabāšana
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "WESEMANN-SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 1.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "LIELVĀRDES REMTE" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 1.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Saulkrastu komunālserviss" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 3.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par AS “Olaines ūdens un siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 3.februāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 8.februāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 2.februāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “PROEL” saražotās siltumenerģijas tarifa projektu 

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 23.janvāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Alūksnes enerģija" siltumapgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 2.janvāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "NORMA K" siltumapgādes pakalpojumu tarifu projektu

Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” siltumapgādes pakalpojuma tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 23.janvāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija