Uzklausīšanas sanāksmes

Drukāt

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Regulatora lēmumu pieņemšanas procesā, Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmes. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, lietotāju interešu aizsardzības apvienību pārstāvji, komersantu pārstāvji, dažādu ar pakalpojumiem saistītu institūciju un apvienību pārstāvji, neatkarīgi eksperti, akadēmiskās institūcijas utt. Tas garantē plašu dažādu interešu pārstāvniecību atklātajās sanāksmēs. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs, Regulatora padomei pieņemot lēmumu.

Informācija par rīkotajām uzklausīšanas sanāksmēm ir publiski pieejama. Tās laikā var tikt veikta gan fotografēšana, gan filmēšana. Par visām plānotajām uzklausīšanas sanāksmēm informācija tiek ievietota Regulatora mājas lapas sadaļā Jaunumi, kā arī plānoto notikumu kalendārā. Tāpat, izskatot tarifu projektu, kas attiecas uz konkrētu administratīvo teritoriju, informācija tiek publicēta reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Komersantu iesniegtie tarifi, kurus Regulators izvērtē, ir apkopoti sadaļā Iesniegtie tarifu projekti

proposal.pngAtbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam (2.panta pirmās daļas 1.punkts) valsts institūcijas iespēju robežās turpina sniegt pakalpojumus attālināti. Pamatojoties uz to uzklausīšanas sanāksmes par iesniegtajiem tarifu projektiem klātienē netiek organizētas. Uzklausīšanas sanāksmes attālināti tiek rīkotas pēc nepieciešamības atbilstoši Regulatora noteikumiem (11.punkts). Aicinām priekšlikumus un ieteikumus par iesniegtajiem tarifu projektiem sniegt elektroniski 20 dienu laikā no tarifu projekta paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", rakstot uz sprk@sprk.gov.lv

Atlasīt
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas sanāksmes tēma Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par priekšlikumu un komentāru apkopojumu par konsultāciju dokumentu par noteikumu projektu: grozījumi vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē

Sanāksmes protokols Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA "ALAAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekts

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 18.oktobra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Atkritumu apglabāšana
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Pašvaldības SIA "ŪDEKA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 13.oktobra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par priekšlikumu un komentāru apkopojumu par informācijas iesniegšanas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē

Sanāksmes protokols Nozare Elektroniskie sakari
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA "KULDĪGAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 23.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par priekšlikumu un komentāru apkopojumu par konsultāciju dokumentu par vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē

Sanāksmes protokols Nozare Elektroniskie sakari
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA "RŪPE" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 21.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

SIA "Getliņi EKO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 8.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Sanāksmes protokols Nozare Atkritumu apglabāšana
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēguma noteikumu projektu

Sanāksmes protokols Nozare Elektroenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA "Valmieras ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

 

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 10.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par priekšlikumu un komentāru apkopojumu par precizēto konsultāciju dokumentu par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz– 733MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai

Par lēmuma projektu “Par izsoles izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai”

Sanāksmes protokols Nozare Elektroniskie sakari
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par VAS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021. gada 2.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Pasts
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Kārsavas namsaimnieks"  siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 12.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par PSIA "Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 6.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA ,,Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 16.jūlija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "EcoHeatPro" (bijusī SIA  “Ilūkstes siltums”) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 10.jūnija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA  "EcoHeatPro" (bijusī SIA ,,Ilūkstes siltums”) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Liepupei

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 28.jūlija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "EcoHeatPro" (bijusī SIA ,,Ilūkstes siltums”) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Salacgrīvai

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 28.jūlija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA "Gulbenes nami" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 23.jūlija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas 10 gadu attīstības plāns

Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare Elektroenerģija