Uzklausīšanas sanāksmes

Drukāt

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Regulatora lēmumu pieņemšanas procesā, Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmes. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, lietotāju interešu aizsardzības apvienību pārstāvji, komersantu pārstāvji, dažādu ar pakalpojumiem saistītu institūciju un apvienību pārstāvji, neatkarīgi eksperti, akadēmiskās institūcijas utt. Tas garantē plašu dažādu interešu pārstāvniecību atklātajās sanāksmēs. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs, Regulatora padomei pieņemot lēmumu.

Informācija par rīkotajām uzklausīšanas sanāksmēm ir publiski pieejama. Tās laikā var tikt veikta gan fotografēšana, gan filmēšana. Par visām plānotajām uzklausīšanas sanāksmēm informācija tiek ievietota Regulatora mājas lapas sadaļā Jaunumi, kā arī plānoto notikumu kalendārā. Tāpat, izskatot tarifu projektu, kas attiecas uz konkrētu administratīvo teritoriju, informācija tiek publicēta reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Komersantu iesniegtie tarifi, kurus Regulators izvērtē, ir apkopoti sadaļā Iesniegtie tarifu projekti

proposal.pngAtbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam (2.panta pirmās daļas 1.punkts) valsts institūcijas iespēju robežās turpina sniegt pakalpojumus attālināti. Pamatojoties uz to uzklausīšanas sanāksmes par iesniegtajiem tarifu projektiem klātienē netiek organizētas. Uzklausīšanas sanāksmes attālināti tiek rīkotas pēc nepieciešamības atbilstoši Regulatora noteikumiem (11.punkts). Aicinām priekšlikumus un ieteikumus par iesniegtajiem tarifu projektiem sniegt elektroniski 20 dienu laikā no tarifu projekta paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", rakstot uz sprk@sprk.gov.lv

Atlasīt
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas sanāksmes tēma Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 27.septembra publikācija Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 12.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Madonas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 9.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 2.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 7.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “Brocēnu Enerģija ” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 1.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 12.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plāns 2023-2032

Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare Elektroenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Ādažu ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 29.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Īslīces ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 30.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par pašvaldības SIA "Jaunpils KS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 25.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 26.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Atkritumu apglabāšana
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 17.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Bauskas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 22.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par VAS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 27.jūlija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Pasts
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "RĒZEKNES ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 17.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Smiltenes NKUP" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 25.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “Brocēnu Enerģija” saražotās siltumenerģijas tarifa projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 8.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Jēkabpils ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 22.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "JELGAVAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 15.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība