Konsultatīvā padome

Drukāt

Konsultatīvās padomes izveides pirmsākumi ir meklējami 2016. gada Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) novērtējumā par Regulatora darbību. Jau toreiz OECD aicināja Regulatoru apsvērt ideju par šādas padomes izveidi. 2020. gada martā stājoties spēkā grozījumiem Regulatora likumā, Regulators izstrādāja Konsultatīvās padomes nolikumu, kas stājies spēkā 2020. gada 1. jūnijā. Nolikums reglamentē Konsultatīvās padomes funkcijas, kā arī nosaka tās izveidošanas un darbības organizāciju.

Konsultatīvās padomes uzdevums ir sniegt ieteikumus par Regulatora darbības stratēģiju, stratēģiskajiem darba virzieniem un izskata Regulatora stratēģijas īstenošanas gaitu un darba pilnveidošanas iespējas.

Konsultatīvā padome izveidota 2020. gada 4. septembrī. Konsultatīvās padomes sēdes ir atklātas, un tās sekretariāta funkcijas nodrošina Regulators.

Konsultatīvās padomes locekļi:

 1. Gatis Ābele, Tirdzniecības un rūpniecības kameras Enerģētikas komitejas priekšsēdētājs;
 2. Jānis Bērziņš, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas viceprezidents;
 3. Uldis Biķis, Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents;
 4. Agija Leitāne-Šķēle, Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktora p.i.;
 5. Baiba Miltoviča, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas koordinatore Eiropas Savienības jautājumos;
 6. Kārlis Piģēns, Konkurences padomes loceklis;
 7. Uldis Reimanis, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks;
 8. Aino Salmiņš, Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības jautājumos;
 9. Lilita VageleLatvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve, Latvijas arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētāja vietniece; 
 10. Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs, Konsultatīvās padomes vadītājs;
 11. Līga Rozentāle, Klimata un enerģētikas ministrijas Valsts sekretāres vietniece enerģētikas politikas jomā, Konsultatīvās padomes vadītāja vietniece;
 12. Rudīte Vesere, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore;
 13. Baiba Vītoliņa, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore.