Cilvēkresursu attīstība

Drukāt

Regulatora cilvēkresursu attīstības mērķis ir īstenot vienotu, mūsdienīgu un efektīvu Cilvēkresursu vadības stratēģiju, kas sekmē Regulatora darbības efektivitāti un veicina viena no Regulatora darbības stratēģijā 2022.–2026.gadam stratēģiskajiem mērķiem – atbildīga un mērķtiecīga regulēšanas prakse.

Regulatora Cilvēkresursu attīstības politikas mērķis ir īstenot vienotu, mūsdienīgu, efektīvu cilvēkresursu vadību Regulatorā, lai nodrošinātu Regulatora cilvēkresursu vadības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu – piesaistīt un noturēt kvalificētus, profesionālus, motivētus, lojālus darbiniekus.