Elektroniskie sakari

Drukāt

Regulators elektronisko sakaru nozarē regulē elektronisko sakaru komersantu sniegtos pakalpojumus - balss sakaru, īsziņu, interneta piekļuves, datu pārraides, nomāto līniju, radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu, kā arī starpsavienojuma nodrošināšanu un piekļuvi tīkliem un infrastruktūrai.

Elektronisko sakaru pakalpojumus ir tiesīgs sniegt reģistrēts elektronisko sakaru komersants. Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos ierobežotos resursus - radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesības elektronisko sakaru komersantam piešķir Regulators.