Tarifi

Drukāt

Dažādās apdzīvotajās vietās tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās u.c. īpatnības (reljefs, apbūves blīvums, siltumapgādes lietotāju daudzums utt.). No šiem nosacījumiem ir atkarīgas pakalpojuma sniegšanas izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai pakalpojumu varētu nodrošināt.

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2022.gada decembrī

Komersants Tarifi 

Regulatora lēmums

SIA "BALTENEKO" (katlumāja Attekas iela 43, Ādaži) 123,04 EUR/MWh

Lēmums Nr. 54

 Lēmums Nr.144

SIA "BALTENEKO" (katlumāja Attekas iela 43, Ādaži) 123,04 EUR/MWh

Lēmums Nr. 227

SIA "BALTENEKO" (katlumāja Elīzes ielā 10, Kadaga) 172,27 EUR/MWh

Lēmums Nr. 39

Lēmums Nr. 51

SIA "JUGLAS JAUDA" 92,14 EUR/MWh

Lēmums Nr.207

Lēmums Nr.234

AS "Latvenergo" ražotne TEC -1 177,32 EUR/MWh

Lēmums Nr.140

AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 181,37 EUR/MWh

Lēmums Nr.141

AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns”  36,89 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums 88

SIA "Liepājas enerģija" 56,57 EUR/MWh

Lēmums Nr.268

Siltumapgādes sistēmas operatoru piemērojamie siltumenerģijas tarifi 2023.gada janvārī

Komersants    Tarifi  Regulatora lēmums 
SIA "ETO" 86,06 EUR/MWh 

Lēmums Nr.8

Lēmums Nr.146

SIA "VANGAŽU NAMSAIMNIEKS" 112,54 EUR/MWh 

Lēmums Nr.224

SIA "ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS"

195,88 EUR/MWh 

Lēmums Nr. 40

Lēmums Nr.52

SIA " Liepājas enerģija"

115,44 EUR/MWh 

Lēmums Nr.268
SIA "Lielvārdes remte"

149,96 EUR/MWh 

Lēmums Nr.274
SIA "Sabiedrība Mārupe"

136,90 EUR/MWh

Lēmums Nr.202

Siltumapgādes pakalpojumu tarifus regulējamiem komersantiem atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām apstiprina Regulators. 

Info_icon_1.pngApstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par Regulatorā iesniegtajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem, kuri patlaban tiek izvērtēti pieejama šeit.  

Informācija par uzklausīšanas sanāksmēm 

Ja siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota dabasgāze, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi tiek apstiprināti tabulas formā pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām. Dabasgāzes tirdzniecības cena var mainīties reizi mēnesī un attiecīgajā mēnesī piemērojams atbilstošais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs.

Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs (Video)