Tarifi

Drukāt

Maksu par elektroenerģiju veido vairākas daļas – elektroenerģijas cena, pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifi un obligātā iepirkuma komponentes jeb valsts noteiktais atbalsta maksājums par elektroenerģijas ražošanu efektīvā koģenerācijā vai no atjaunojamiem energoresursiem. Maksai par elektroenerģiju piemēro pievienotās vērtības nodokli.

Līdz elektroenerģijas tirgus atvēršanai elektroenerģijas cenu Latvijā apstiprināja Regulators. Atteikšanās no regulētām elektroenerģijas cenām notika, pakāpeniski atverot tirgu. Mājsaimniecības bija pēdējā lietotāju grupa, kas līdz 2014.gada 31.decembrim elektroenerģiju saņēma par regulētām cenām. Šobrīd elektroenerģijas cenu, savstarpēji konkurējot, piedāvā elektroenerģijas tirgotāji. Lietotājam ar tirgotāju savstarpējā līgumā ir iespējams vienoties par iepriekš fiksētu cenu vai mainīgu cenu, kas svārstās atbilstoši elektroenerģijas cenai biržā.

Plašāk par tirgotāju piedāvājumā ietvertajām cenu komponentēm aicinām iepazīties Regulatora sagatavotajā Infografikā

Pārvades sistēma ietver tīklus un iekārtas, kuru spriegums ir 110 un vairāk kilovoltu un kas tiek izmantoti elektroenerģijas pārvadei līdz sadales sistēmai vai lietotājiem, kuri ir pieslēgti pie pārvades sistēmas. Latvijā ir viens pārvades sistēmas operators - AS "Augstsprieguma tīkls”, kas no 2023.gada 1. jūlija piemēro ar Regulatora padomes 2023.gada 22.maija lēmumu Nr.64 "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem" apstiprinātos diferencētos tarifus. 

Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi (spēkā no 2024.gada 1.janvāra)

Sadales sistēma ietver tīklus un iekārtas, kuras izmanto elektroenerģijas piegādē lietotājiem un kurās spriegums ir zemāks par 110 kilovoltiem. Latvijā ir 11 elektroenerģijas sadales sistēmas operatori, no kuriem sešiem Regulators ir apstiprinājis sadales sistēmas pakalpojumu tarifus:

- AS "Sadales tīkls" tarifi - Regulatora padomes 2023.gada 22.maija lēmums Nr.65 - spēkā līdz 31.12.2023

- AS "Sadales tīkls" tarifi - 2023.gada 29.novembra paziņojums par tarifu - spēkā no 2024.gada 1.janvāra 

SIA "Riga Port Electric" (iepriekš - SIA "RTO Elektrotīkli") tarifi - Regulatora padomes 2021. gada 5. augusta lēmums Nr.82, tarifi spēkā līdz 2023.gada 31.decembrim

SIA "Riga Port Electric"   - 2023.gada 29.novembra paziņojums par tarifu, spēkā no 2024.gada 1.janvārim

SIA "Latvijas dzelzceļš" tarifi - Regulatora padomes 2013. gada 20. marta lēmums Nr.57

SIA "Vats" tarifi - Regulatora padomes 2023.gada 2.novembra padomes lēmums Nr.122, spēkā no 2023.gada 3.decembra

SIA "TLA DĀRZEŅI" tarifi – Regulatora padomes 2004. gada 7. aprīļa lēmums Nr.103

SIA "GERIANTS" tarifi – Regulatora padomes 2008. gada 15. oktobra lēmums Nr.327

Elektroenerģijas obligātais iepirkums un garantētā maksa par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, paredzot tā finansēšanu no elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem un valsts budžeta.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam atbalstu īsteno publiskais tirgotājs SIA ''Enerģijas publiskais tirgotājs''. Publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotajiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, veic atbalsta maksājumus energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, nodrošina obligātā iepirkuma funkciju administrēšanu, kā arī veic darījumus ar elektroenerģijas ražotāju saražotās elektroenerģijas, kuri izmanto obligātā iepirkuma tiesības vai tiesības saņemt garantēto maksu, izcelsmes apliecinājumiem. Šīs publiskā tirgotāja izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji kā obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu maksājumu.

No 2022.gada 1.janvāra obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vidējā vērtība ir 7,55 EUR/MWh. 

Informācija par to, kuri komersanti ir saņēmuši valsts noteikto atbalstu, ir skatāma Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļvietnē (sadaļā - Lēmumi).

No 2022.gada 1.janvāra:

• obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā ir 0,00020 EUR/kWh jeb 0,20 EUR/MWh;

• obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo izmantojot atjaunojamos energoresursus ir 0,00176 EUR/kWh jeb 1,76 EUR/ MWh.

Jaudas komponente atkarīga no katra lietotāja elektrības pieslēguma sprieguma pakāpes (skatīt pievienotajā lēmumā). Līdz ar to kopējais galalietotāju maksājums, kas diferencēts pēc pieslēguma jaudām, lietotājiem ar vienādu elektroenerģijas patēriņu, var būt atšķirīgs.