Datu apstrāde

Drukāt

Regulatorā sertificēts personas datu aizsardzības speciālists ir Vineta Čukste-Jurjeva.

E-pasts: [email protected]

Šeit ir pieejama personas datu apstrādes informācijas pieprasījuma veidlapa, kuru aizpildot un iesniedzot Regulatoram, iespējams iegūt informāciju par savu personas datu apstrādi.

Aizpildītu un ar e-parakstu parakstītu, aicinām to nosūtīt uz e-pastu: [email protected] vai, pašrocīgi parakstītu, nosūtīt pa pastu: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039

Informācija par datu apstrādi Regulatorā: