Padome

Drukāt

Regulatora padomes sastāvu veido priekšsēdētājs un četri padomes locekļi, kurus ieceļ amatā uz pilnvaru termiņu, kas nav īsāks par pieciem un garāks par septiņiem gadiem. Priekšsēdētāju un padomes locekli atkārtoti iecelt amatā var ne vairāk kā vienu reizi, tādējādi nodrošinot atbilstīgu rotāciju, proti, ka vienlaikus nenomainās viss Regulatora padomes sastāvs.

Priekšsēdētāja un padomes locekļa amata pretendentus atklātā konkursā izraugās Ministru kabinets, bet amatā apstiprina Saeima. Pretendentu atlasi veic šim gadījumam izveidota komisija, kuru vada Valsts kancelejas direktors. Komisijas sastāvā ir arī ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, satiksmes ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs vai attiecīgā ministra deleģēts pārstāvis. Komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās arī Valsts kancelejas pieaicināti biedrību pārstāvji.

Par padomes locekli var iecelt Latvijas pilsoni, kuram ir atbilstoša augstākā izglītība, zināšanas un pieredze, lai nodrošinātu likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto uzdevumu izpildi, kā arī padomes loceklim ir jāatbilst likuma “Par valsts noslēpumu” noteiktajām prasībām.

Padomes priekšsēdētāja Alda Ozola

Pilnvaru termiņš: 01.07.2028.

Capture-CV2.PNG

Birzins.jpg

Padomes loceklis Intars Birziņš

Pilnvaru termiņš: 01.07.2027.

Capture-CV2.PNG

Padomes locekle Rota Šņuka

Pilnvaru termiņš: 01.07.2027.

Capture-CV2.PNG

Mantins.jpg

Padomes loceklis Imants Mantiņš

Pilnvaru termiņš: 01.07.2026.

Capture-CV2.PNG

Padomes locekle Anna Upena

Pilnvaru termiņš: 01.07.2026.

Capture-CV2.PNG