Depozīta sistēma

Drukāt

Atbilstoši Noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē tiek regulēts depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojums, ko Latvijā nodrošina viens depozīta sistēmas operators (DSO), kura funkcijas no 2022.gada 1.februāra līdz 2029.gada 31.janvārim uzticētas SIA Depozīta Iepakojuma Operators. Minēto pakalpojumu lieto depozīta iepakotāji, kas DSO maksā depozīta sistēmas dalības maksu par vienu noteikta veida dzērienu iepakojuma vienību, kas laista tirgū.

Lai sniegtu regulētu pakalpojumu, sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam jābūt reģistrētam depozīta sistēmas operators depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā un nepieciešama Regulatora apstiprināta depozīta sistēmas dalības maksa.

Atbilstoši Iepakojuma likumā minētajām prasībām Regulators ir izdevis trīs normatīvos aktus, ar kuriem var iepazīties šeit.

DSO darbības uzraudzību un kontroli veic Valsts vides dienests.

Ar depozīta sistēmā iesaistītā iepakojuma aprites shēmu var iepazīties DSO tīmekļvietnē, ka arī infogrammā, kas parāda Regulatora kompetenci kopējā sistēmā.