Biežāk uzdotie jautājumi

Drukāt

2016.gada 11.februārī, apstiprinot grozījumus Enerģētikas likumā, Saeima noteica, ka 2017.gada 3.aprīlī dabasgāzes tirgus Latvijā tiks pilnībā atvērts visiem lietotājiem, dabasgāzes tirgū nodrošinot brīvu konkurenci, piegāžu drošību un enerģētiskās neatkarības stiprināšanu Latvijā. Līdz ar to visiem dabasgāzes lietotājiem būs iespēja izvēlēties sev piemērotāko tirgotāju.

Mājsaimniecības lietotājiem ir paredzēta pakāpeniska tirgus atvēršana, līdzīgi, kā tas bija, atveroties elektroenerģijas tirgum. 

Mājsaimniecības  lietotājs var izvērtēt dabasgāzes tirgotāju dabasgāzes cenu piedāvājumus un rīkoties divējādi:

  • pieņemt lēmumu neko nemainīt, tas ir, turpināt saņemt dabasgāzi par Regulatora noteiktu cenu. Tad mājsaimniecības lietotājs turpinās dabasgāzi iegādāties no jau esošā tirgotāja kā saistītais lietotājs. Šāds pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts AS “Latvijas Gāze” kā publiskajam tirgotājam līdz 2019.gada 1.janvārim. Pēc 2019.gada 1.janvāra pienākums sniegt dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumus saistītajiem lietotājiem Latvijas teritorijā ir dabasgāzes tirgotājam, kurš nodrošina dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumu lielākajam mājsaimniecības lietotāju skaitam.
  • pieņemt lēmumu mainīt dabasgāzes tirgotāju, tas ir, slēgt jaunu dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar kādu no reģistrētajiem dabasgāzes tirgotājiem par tirgotāja piedāvāto dabasgāzes cenu.

infographic.jpgJa mājsaimniecības lietotājs pieņem lēmumu mainīt dabasgāzes tirgotāju, tad viņam ir jānoslēdz līgums ar jauno tirgotāju līdz katra mēneša 15.datumam. Attiecīgi no nākamā mēneša 1.datuma lietotājs saņems dabasgāzi pēc jaunā līguma nosacījumiem.

Mājsaimniecības lietotājs dabasgāzi saņems no publiskā tirgotāja – AS “Latvijas Gāze” par Regulatora noteiktu cenu.

Par dabasgāzes tirdzniecības līguma izbeigšanu lietotājs informē dabasgāzes tirgotāju 5 darba dienas iepriekš līgumā noteiktajā kārtībā, veic galīgo norēķinu par saņemto dabasgāzi, saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem, nodrošina sadales sistēmas operatora piekļuvi dabasgāzes apgādes sistēmai gazificētajā objektā dabasgāzes padeves pārtraukšanai.

Dabasgāzes tirgotājiem nav pienākums informēt Regulatoru par saviem nodomiem attiecībā uz lietotāju grupām, kam tiks pārdota dabasgāze, līdz ar to Regulatoram nav pieejama šāda veida informācija. Šādu informāciju var sniegt tikai paši dabasgāzes tirgotāji. 

Atbilstoši 2017.gada 7.februārī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumu Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 29.punktam lietotājs, kurš lieto dabasgāzi vairākos gazificētos objektos, var slēgt līgumu par dabasgāzes piegādi ar vienu vai vairākiem dabasgāzes tirgotājiem.

Lai lietotājam būtu iespēja salīdzināt dabasgāzes tirgotāju piedāvājumus un izvērtēt ar dabasgāzes piegādi saistītās kopējās izmaksas, lietotājs var aicināt dabasgāzes tirgotāju tirdzniecības piedāvājumā atsevišķi norādīt: 

  • dabasgāzes cenu par vienu vienību (kilovatstundu), vai tās noteikšanas kārtību;
  • maksu par sistēmas pakalpojumiem, kas ietver vismaz dabasgāzes pārvades izmaksas (ieskaitot balansēšanas izmaksas);
  • maksu par sadales sistēmas pakalpojumiem (šī maksa par vienāda dabasgāzes daudzuma piegādi būs vienāda neatkarīgi no izvēlētā dabasgāzes tirgotāja).

Ievērojot to, ka Enerģētikas likums un Noteikumi nenosaka dabasgāzes tirdzniecības piedāvājumu saturu, dabasgāzes tirgotāji var izvēlēties arī citu dabasgāzes tirdzniecības piedāvājuma izteikšanas veidu, piemēram, norādot kopējās dabasgāzes izmaksas par kilovatstundu vai konkrētā lietotāja mēneša vidējo dabasgāzes patēriņu gazificētajā objektā, atsevišķi norādot, kādas izmaksas dabasgāzes tirdzniecības piedāvājumā ietvertas. Tomēr neatkarīgi no veida, kā dabasgāzes tirgotājs formulējis piedāvājumu, lietotājam būtu jāizvērtē, kādas izmaksas ir ietvertas dabasgāzes tirdzniecības piedāvājumā. Ja lietotājam no dabasgāzes tirdzniecības piedāvājuma nav saprotams, kādas iepriekš minētās ar dabasgāzes piegādi saistītās izmaksas ietver attiecīgais dabasgāzes tirdzniecības piedāvājums, lietotājam ir tiesības attiecīgajam dabasgāzes tirgotājam pieprasīt papildu informāciju.

Latvijā ar dabasgāzes tirdzniecību var nodarboties dabasgāzes tirgotāju reģistrā reģistrēti komersanti. Plašāk ar dabasgāzes cenas izvērtēšanu energoietilpīgiem patērētājiem aicinām iepazīties Regulatora sagatavotajā infografikā.