Trauksmes celšana

Drukāt

2019. gada 1. maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums) ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā varēs celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus.

Trauksmes cēlēju kontaktpersonas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā:

  • Sandra Briede, Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļas vadītāja, tel. 67097228
  • Ieva Lezdiņa, Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļas vecākā lietvede, tel. 67097220
  • Diāna Kibelko-Garbuzova, Juridiskā departamenta Vispārīgo lietu nodaļas galvenā juriste, tel. 67873864
  • Diāna Kristapa, Juridiskā departamenta Vispārīgo lietu nodaļas vecākā juriste, tel. 67097263

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Papīra formā:

  1. nosūtot pa pastu uz adresi Ūnijas ielā 45, Rīga, LV - 1039;
  2. iesniedzot klātienē Ūnijas ielā 45, Rīga, LV - 1039.

Elektroniski: uz e-pastu trauksme@sprk.gov.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Ziņojumi, kas tiks iesniegti elektroniski bez drošā elektroniskā paraksta, tiks izskatīti, nodrošinot personas, kuras vārdā ziņojums iesniegts, identitātes aizsardzību, taču trauksmes cēlēja statuss iesniedzējam piešķirts netiks.

Mutvārdos: Ierodoties klātienē Ūnijas ielā 45, Rīga, LV - 1039.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.