Publiskās konsultācijas

Drukāt

Veicot tirgus uzraudzību sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, analizējot regulēšanas nepieciešamību un plānojot regulatīvos pasākumus, Regulators aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi iesaistīties un paust viedokli par publiskajā konsultācijā izsludināto jautājumu.
Lai sniegtu pārskatu par analizēto sabiedrisko pakalpojumu nozari un pakalpojuma segmentu, Regulators sagatavo konsultāciju dokumentu. Tajā tiek izklāstīti arī iecerētie soļi un Regulatora iniciatīvas. Tāpat tajā ir ietverti jautājumi, uz kuriem publiskās konsultācijas ietvaros Regulators aicina sniegt atbildes.

Filter
Konsultāciju dokuments Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Viedokļu apkopojums
Documents

Konsultāciju dokuments par dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku    

(ENG)

Opinion deadline Opinions
Documents

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē

Opinion deadline Opinions Opinion summary
Documents

Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā un lēmuma projektu “Par konkursa izsludināšanu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai”

Opinion deadline Opinions
Documents

Precizēts konsultāciju dokuments par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 703MHz – 733MHz/738MHz – 788MHz lietošanas tiesību piešķiršanai

Opinion deadline Opinions
Documents

Konsultāciju dokuments par grozījumiem obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā

Opinion deadline Opinions Opinion summary
Documents

Konsultāciju dokuments par Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem (ENG)

Opinion deadline Opinions
Documents

Konsultāciju dokuments par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikumu

Opinion deadline
Documents

Konsultāciju dokuments par depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodiku

Opinion deadline Opinions Opinion summary
Documents

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos

(ENG)

Opinion deadline Opinions Opinion summary
Documents

Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumiem depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē

Opinion deadline
Documents

Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē

Opinion deadline Opinions Opinion summary
Documents

Konsultāciju dokuments par Konsultatīvās padomes nolikuma projektu

Opinion deadline Opinions Opinion summary
Documents

Konsultāciju dokuments par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku

Opinion deadline Opinions Opinion summary
Documents

Konsultāciju dokuments par noteikumiem par elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu

Opinion deadline Opinions Opinion summary
Documents

Konsultāciju dokuments par domstarpību par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu izskatīšanas noteikumiem

Opinion deadline
Documents

Konsultāciju dokuments par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku

Opinion deadline Opinions Opinion summary
Documents

Konsultāciju dokuments par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 703MHz – 733MHz/738MHz – 788MHz lietošanas tiesību piešķiršanai

Opinion deadline Opinions Opinion summary
Documents

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē

Opinion deadline Opinions Opinion summary
Documents

Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē un vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos

Opinion deadline Opinions Opinion summary
Documents

Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē

Opinion deadline Opinions Opinion summary