Publiskās konsultācijas

Drukāt

Veicot tirgus uzraudzību sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, analizējot regulēšanas nepieciešamību un plānojot regulatīvos pasākumus, Regulators aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi iesaistīties un paust viedokli par publiskajā konsultācijā izsludināto jautājumu.
Lai sniegtu pārskatu par analizēto sabiedrisko pakalpojumu nozari un pakalpojuma segmentu, Regulators sagatavo konsultāciju dokumentu. Tajā tiek izklāstīti arī iecerētie soļi un Regulatora iniciatīvas. Tāpat tajā ir ietverti jautājumi, uz kuriem publiskās konsultācijas ietvaros Regulators aicina sniegt atbildes.

KONSULTĀCIJU DOKUMENTS VIEDOKĻU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

VIEDOKĻI

VIEDOKĻU APKOPOJUMS
Konsultāciju dokuments par Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem (ENG) 16.07.2020.    
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku 06.07.2020.    
Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumiem depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē  12.06.2020. Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodiku 12.06.2020. Latvijas Pārtikas Uzņēmumu federācija un Latvijas Alus Darītāju Savienība Viedokļu apkopojums

Konsultāciju dokuments par domstarpību par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu izskatīšanas noteikumiem

12.06.2020. Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikumu 18.06.2020.    
Konsultāciju dokuments par noteikumiem par elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu 21.05.2020.

AS "Sadales tīkls"

Latvijas Elektroenerģētiķu un Elektrobūvnieku asociācija

CEE Bankwatch Network Zaļā brīvība

 

Komentāru apkopojums
Konsultāciju dokuments par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 703MHz – 733MHz/738MHz – 788MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 25.05.2020.

VAS "Elektroniskie sakari"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
SIA "BITE Latvija"
SIA "Tele2"
Satiksmes ministrija 

 
Konsultāciju dokuments par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku 11.05.2020.

AS "Latvenergo"

AS "Augstsprieguma tīkls"

AS "Augstsprieguma tīkls" papildinājums 

Būvmateriālu ražotāju asociācija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

AS "Sadales tīkls"

AS "Sadales tīkls" papildinājums

Vēja enerģijas asociācija

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija

Viedokļu apkopojums
Konsultāciju dokuments par Konsultatīvās padomes nolikuma projektu  18.05.2020. Latvijas siltumuzņēmumu asociācija Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos (ENG) 04.03.2020. Baltic Energy Partners OU
AS "Conexus Baltic Grid"
Eesti Energia AS
UAB "Ignitis" (ierobežotas pieejamības informācija)
AS "Latvenergo"
AS "Latvijas Gāze"
AS "Latvijas Gāze"
Apkopojums

Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē

14.02.2020. AS "Augstsprieguma tīkls"
AS"Conexus Baltic Grid"
AS "Latvijas Gāze"
AS "Sadales tīkls"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija

 

Apkopojums

 

KONSULTĀCIJU DOKUMENTS VIEDOKĻU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ VIEDOKĻI VIEDOKĻU APKOPOJUMS
Konsultāciju dokuments par grozījumu Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos 06.12.2019.    
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā 23.12.2019.

SIA "BITE Latvija"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par normatīvā akta projektu Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas noteikumi 23.12.2019. SIA "BITE Latvija" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem ārējos normatīvajos aktos saistībā ar pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniedzējiem - agregatoriem 06.12.2019.    
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 “Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē”. 08.11.2019.

AS "Augstsprieguma tīkls"
AS "Latvenergo"
AS "Sadales tīkls"

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 05.09.2019.

AS "Latvenergo"
SIA "RTO Elektrotīkli"
AS "Sadales tīkls"
Elektroenerģijas lietotājs

Apkopojums

Konsultāciju dokuments par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas piemērošanu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017. gada 16. marta Regulas (ES)2017/460, ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām 26. un 28. pantu

Pielikums Nr.1. - Vienkāršots dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķins (*xlsx)

Pielikums Nr.2. - Baringa pētījums par tarifu modeli  vienotā Somijas, Igaunijas, Latvijas ieejas-izejas sistēmā

Pielikums Nr.3. - Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika

Consultation document on the application of the
methodology for the calculation of the tariffs on the natural gas transmission system service pursuant to Article 28 and 26 of European Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gas

Annex 1 - Simplified calculation of the indicative natural gas transmission service tariffs

Annex 2 - Baringa study on the tariff model in the single entry-exit system of Finland, Estonia, Latvia

Annex 3 - Methodology for the Calculation of the Tariffs on the Natural Gas Transmission System Service (Unofficial translation)

09.10.2019.

UAB Ignitis
AS “AJ Power Gas”
AS “Conexus Baltic Grid”
Lietuvas Valsts enerģētikas regulēšanas padome

Apkopojums

Summary of comments on the consultation document

Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību elektronisko sakaru nozarē 24.09.2019.

SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
SIA "BITE Latvija"

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz - 1492,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 04.09.2019.

VAS "Elektroniskie sakari"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
SIA "BITE Latvija"
SIA "Tele2"

 
Precizēts konsultāciju dokuments par grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā 02.08.2019.

Latvijas siltumuzņēmumu asociācija (09.07.2019.)
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija (02.08.2019.)
AS "Augstsprieguma tīkls"
AS "Latvijas elektriskie tīkli"
AS "Sadales tīkls"
AS "Latvenergo"
AS "Gaso"
AS "Conexus Baltic Grid"
SIA "Rīgas ūdens"
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
VAS "Latvijas Pasts"

Citu priekšlikumu un komentāru apkopojums

Priekšlikumu un komentāru apkopojums

Konsultācijas rezultātu kopsavilkums

 

Konsultāciju dokuments par Ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuves fiksētā vietā tirgus analīzi 24.07.2019

SIA "Latnet"
SIA "Tet"
AS "Balticom"
Konkurences padome

 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos 11.07.2019 AS "Conexus Baltic Grid" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā 21.06.2019

SIA "Liepājas enerģija"
Būvmateriālu ražotāju asociācija
AS "Augstsprieguma tīkls"
AS "Conexus Baltic Grid"
AS "Latvenergo"
AS "Latvijas elektriskie tīkli"
Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
SIA "Rīgas ūdens"
AS "Sadales tīkls"
SIA "Jūrmalas siltums"
AS "Gaso"

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku 13.06.2019

AS "Augstsprieguma tīkls"
AS "Conexus Baltic Grid"
AS "Gaso"
AS "Sadales tīkls"

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē 18.04.2019 AS "Augstsprieguma tīkls"
AS "Latvenergo"
AS "Sadales tīkls"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgus analīzi 18.04.2019 Konkurences padome  
Konsultāciju dokuments par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanu konkursa kārtībā 01.03.2019 Satiksmes ministrija Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē 21.02.2019

AS "Latvijas Gāze"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
AS "Gaso"

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē un vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos 08.02.2019

SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS"
SIA "Kuldīgas ūdens"
AS "MADONAS ŪDENS"
SIA "Saldus komunālserviss"

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem enerģētikas nozarē 08.02.2019

AS "Latvijas Gāze"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas noteikumiem pasta nozarē  08.02.2019 Valsts AS "Latvijas Pasts" Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem 18.01.2019

AS "Gaso" 1
AS "Gaso" 2
AS "Gaso" 3
AS "Conexus Baltic Grid" 1
AS "Conexus Baltic Grid" 2
AS "Latvijas Gāze" 1
AS "Latvijas Gāze" 2
Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumos 14.01.2019 SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
SIA "Tele2"
Apkopojums
KONSULTĀCIJU DOKUMENTS VIEDOKĻU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ VIEDOKĻI VIEDOKĻU APKOPOJUMS
Konsultāciju dokuments par grozījumiem elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 13.12.2018 AS "Latvijas elektriskie tīkli"
AS "Sadales tīkls"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos pasta nozarē 20.11.2018    
Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas noteikumu elektronisko sakaru nozarē projektu un par grozījumiem noteikumos par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumos 09.11.2018 AS "Telekom Baltija"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
SIA "Lattelecom"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē 19.10.2018 AS "Augstsprieguma tīkls"
AS "Sadales tīkls"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos 12.10.2018 UAB "Lietuvos energijos tiekimas"
AS "Latvijas Gāze" 
AS "Conexus Baltic Grid"
AS "AJ Power Gas"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām 08.10.2018 AS "Telekom Baltija"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
SIA "Lattelecom"
SIA "Tele2"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas noteikumos pasta nozarē 30.08.2018    
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 AS "Latvijas Gāze"
AS "Gaso"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 AS "Conexus Baltic Grid" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 AS "Conexus Baltic Grid" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 AS "Sadales tīkls" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 AS "Sadales tīkls"
AS "Augstsprieguma tīkls"
AS "Latvijas elektriskie tīkli"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku termiņš pagarināts līdz
17.08.2018
AS "Latvenergo"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
SIA “SMART Consulting”
(iesniegts:05.10.2018)
 
Konsultāciju dokuments par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku termiņš pagarināts līdz
17.08.2018
Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
(iesniegts:27.07.2018)
SIA "Jūrmalas siltums"
SIA "Liepājas enerģija"
AS "RĪGAS SILTUMS"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
(iesniegts:17.08.2018)
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
(iesniegts:17.09.2018)
SIA “SMART Consulting”
(iesniegts:05.10.2018)
 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 SIA "Valmieras ūdens"
Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
SIA "JELGAVAS NOVADA KU"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodiku 27.07.2018 AS "Gaso"
AS "Conexus Baltic Grid"
AS "Latvenergo"
AS "Sadales tīkls"
AS "Augstsprieguma tīkls"
Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
(iesniegts:27.07.2018)
SIA "Jūrmalas siltums
SIA "Liepājas enerģija"
AS "Latvijas elektriskie tīkli"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
(iesniegts:17.08.2018)
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgus analīzi 06.08.2018 SIA "Lattelecom"
Konkurences padome
 
Konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos tirgus analīzi 06.08.2018 SIA "Lattelecom"
Konkurences padome
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 09.07.2018 SIA "BITE Latvija"
Fiziska persona
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 06.06.2018 UAB "Lietuvos Duyu Tiekimas"
AS "Conexus Baltic Grid"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par piekļuvi saistītām iekārtām, noteikumos par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai un elektronisko sakaru tīkla tehniskajos un darbības noteikumos par piekļuvi datu plūsmai 31.05.2018 SIA "Lattelecom"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumiem 31.05.2018 SIA "Lattelecom"(1)
SIA "Lattelecom"(2)
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par vairumtirdzniecības līmeņa vietējas piekļuves fiksētā vietā un plašpatēriņa produktu vairumtirdzniecības līmeņa centralizētas piekļuves fiksētā vietā tirgu analīzi 31.05.2018 Konkurences padome
SIA "Lattelecom"
 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos elektronisko sakaru nozarē un noteikumos par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību
Informācijas iesniegšanas noteikumu grozījumu projekta 1.pielikums
Informācijas iesniegšanas noteikumu grozījumu projekta 2.pielikums
Informācijas iesniegšanas noteikumu grozījumu projekta 3.pielikums
Informācijas iesniegšanas noteikumu grozījumu projekta 4.pielikums
Informācijas iesniegšanas noteikumu grozījumu projekta 5.pielikums
Tirgus analīzes noteikumu grozījumu projekta pielikums
31.05.2018 VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
SIA "Lattelecom"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
SIA "Tele2"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 14.05.2018 AS "Gaso" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem 14.05.2018 AS "Conexus Baltic Grid"
AS "Latvenergo"
AS "Latvijas Gāze"
UAB "Lietuvos Duju Tiekimas"
SIA "Enefit"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumu obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā 10.05.2018 AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 20.04.2018 SIA "Tele2"
SIA "Lattelecom"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par noteikumiem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā 20.04.2018 SIA "Latvijas Mobilais Telefons" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem 09.03.2018 Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Zemnieku Saeima
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
SIA "PĻAVIŅU DM"
SIA "OŠUKALNS"
AS "Sadales tīkls"
AS "Augstsprieguma tīkls"
Ekonomikas ministrija
SIA "MURUS"
Lietotāja viedoklis
Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "KAUGURI"
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos 02.03.2018 Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 09.02.2018 AS "Conexus Baltic Grid" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 12.02.2018 SIA "Rīgas ūdens" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā 02.02.2018 Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par grozījumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā 09.01.2018 Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 12.01.2018 AS "Latvenergo"
AS "Conexus Baltic Grid"
AS "Sadales tīkls"
AS "Gaso"
Ekonomikas ministrija
Apkopojums
KONSULTĀCIJU DOKUMENTS VIEDOKĻU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ VIEDOKĻI VIEDOKĻU APKOPOJUMS
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par pasta komersanta reģistrēšanu 15.12.2017. Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par noteikumiem par kārtību, kādā tiek ierīkotas un lietotas dabasgāzes tiešās līnijas 08.12.2017. AS "Conexus Baltic Grid"
SIA "E2C"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par informācijas iesniegšanas vispārīgajiem noteikumiem 01.12.2017. SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
SIA "Aizkraukles ūdens"
AS "Sadales tīkls"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā 01.12.2017. AS "Augstsprieguma tīkls"
AS "Latvenergo"
AS "Sadales tīkls"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par iesniedzamās informācijas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē  18.12.2017. SIA "Latvijas Mobilais Telefons" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par iesniedzamās informācijas noteikumiem pasta nozarē 01.12.2017. Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par iesniedzamās informācijas noteikumiem enerģētikas nozarē 01.12.2017. AS_"Latvenergo"
AS "Enerģijas publiskais tirgotājs"
AS "Conexus Baltic Grid"
AS "Sadales tīkls"
AS "Gaso"
AS "Latvijas gāze"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos 01.12.2017. Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē 01.12.2017. SIA "Dobeles ūdens"
Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
SIA "Grobiņas namserviss"
SIA "Rīgas ūdens"
Aizkraukles novada SIA "Aizkraukles ūdens"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem 17.11.2017. Latvenergo
Balticom
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par noteikumu par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu projektu 07.11.2017. SIA "LATNET SERVISS"
SIA "Lattelecom"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumu un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodikas projektu 07.11.2017. SIA "BITE Latvija"
SIA "LATNET SERVISS"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par noteikumu projektu par iepazīšanos ar tarifa projektu 31.10.2017. AS "RĪGAS SILTUMS"  Apkopojums
Konsultāciju dokuments par noteikumu par numerācijas lietošanas tiesībām grozījumu projektu  11.10.2017. SIA "Latvijas Mobilais Telefons"  
SIA "Lattelecom"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par izsoles nolikumu radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai  09.10.2017. SIA "Latvijas Mobilais Telefons"   
SIA "Tele2" 
SIA "OPTRON" 
Latvijas telekomunikāciju asociācija 
VAS "Elektroniskie sakari"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par noteikumu par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam projektu 09.10.2017. SIA "Lattelecom" Apkopojums
Konsultāciju dokuments “Par ziņojumu par piekļuves nodrošināšanu publiskajam telefonu tīklam fiksētā vietā fiziskām personām un juridiskām personām tirgus analīzi” 25.08.2017. SIA "Lattelecom"   
Konkurences padome 
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos 18.08.2017. AS "Latvenergo"
AS "Conexus Baltic Grid"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodiku 11.08.2017. SIA "ENC Latvia" 
AS "Latvenergo" 
Ekonomikas ministrija 
AS "Enerģijas publiskais tirgotājs"
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
RTO Elektrotīkli
AS "Sadales tīkls"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par sniegto elektronisko sakaru piekļuves infrastruktūrai pakalpojumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu starpību 
Pielikums (*.xls)
Jautājumi
11.08.2017. SIA "Scintilla" 
A/S "Balticom" 
SIA "SkaTVis"  
SIA "Microlines" 
SIA "Qwerty" 
SIA "BIG-Telecom" 
SIA "Telia Latvija"     
SIA "Lattelecom" 
SIA "Baltcom"
 
Konsultāciju dokuments par pamatnosacījumiem izsoles nolikuma izstrādei radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz - 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 04.08.2017. SIA "Latvijas Mobilais Telefons"     
SIA "Tele2"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par elektronisko sakaru tīkla tehnisko un darbības noteikumu par piekļuvi datu plūsmai projektu 04.08.2017. SIA "Lattelecom" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes pārvades sistēmas darbības principiem Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Somijā (dokuments angļu valodā "Main principles of Entry-Exit tariffs") 20.07.2017. Ekonomikas ministrija
AS "Conexus Baltic Grid"
AB "Amber Grid"
"Elering"
UAB "Lietuvos duju tiekimas"
UAB "LITGAS"
AS "Latvenergo"
 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā un par grozījumiem koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā 22.06.2017. AS "Latvenergo"
SIA "Energoapgādes tīkli1"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija

Apkopojums

Apkopojums

Konsultāciju dokuments par universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku 27.05.2017. SIA "Lattelecom" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumiem 15.05.2017. Galalietotāju viedokļi
Satiksmes ministrija 
Konkurences padome 
SIA "Tele2" 
SIA "CSC TELECOM" 
SIA "Lattelecom" 
SIA "BITE Latvija"  
PTAC 
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"   
SIA "Baltcom"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par domstarpību izskatīšanas maksāšanas noteikumu projektu 
Pielikums
12.05.2017. Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija Apkopojums
Konsultāciju dokuments par Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem 31.03.2017. AS "Latvenergo" (pielikums vēstulei)
AS "Conexus baltic Grid"

Apkopojums

Noteikumi

Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju 30.03.2017. Priekšlikumi vai komentāri  netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem 24.03.2017. AS "Latvenergo"
SIA "Energia consulting"
AS "Conexus Baltic Grid"
UAB "Lietuvos dujų tiekimas"
UAB "Litgas"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodiku 09.03.2017. AS "Latvijas Gāze" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku 03.03.2017. AS "Conexus Baltic Grid" 
AS "Latvijas Gāze" 
Guntis Zandbergs 
AS "Latvenergo" 
Ekonomikas ministrija
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā 27.02.2017.  AS "Latvenergo"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
SIA "Liepājas enerģija"
SIA "Fortum Jelgava"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 27.02.2017. SIA "Jūrmalas siltums"
SIA "Fortum Jelgava"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
Latvijas Pašvaldību savienība
SIA "Liepājas enerģija"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par noteikumiem par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem 17.02.2017. Ekonomikas ministrija 
AS "Latvijas Gāze" 
AS "Latvijas Gāze" (papildus atzinums)
SIA "AJ POWER"
AS "Latvenergo"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku 10.02.2017. AS "Latvenergo"
AS "Latvijas Gāze"
AS "Conexus Baltic Grid"
UAB Litgas
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas noteikumos elektronisko sakaru nozarē, grozījumiem starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumos un elektronisko sakaru tīkla tehniskajiem un darbības noteikumiem starpsavienojuma pakalpojumam 06.02.2017. SIA "Latvijas Mobilais Telefons" 
SIA "Lattelecom" 
SIA "Tele2"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas projektu 27.01.2017. Priekšlikumi vai komentāri  netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par noteikumu par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora sertificēšanu projektu 16.01.2017. AS "Conexus Baltic Grid" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumu obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodikā projektu 06.01.2017.