Publiskās konsultācijas

Drukāt

Veicot tirgus uzraudzību sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, analizējot regulēšanas nepieciešamību un plānojot regulatīvos pasākumus, Regulators aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi iesaistīties un paust viedokli par publiskajā konsultācijā izsludināto jautājumu.

Lai sniegtu pārskatu par analizēto sabiedrisko pakalpojumu nozari un pakalpojuma segmentu, Regulators sagatavo konsultāciju dokumentu. Tajā tiek izklāstīti arī iecerētie soļi un Regulatora iniciatīvas. Tāpat tajā ir ietverti jautājumi, uz kuriem publiskās konsultācijas ietvaros Regulators aicina sniegt atbildes.

Atlasīt
Konsultāciju dokuments Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Nozare
Dokuments

Konsultāciju dokuments par informācijas iesniegšanas noteikumiem pasta nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Pasts
Dokuments

Precizēts konsultāciju dokuments par grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Ūdenssaimniecība
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par iepazīšanos ar tarifa projektu

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Ūdenssaimniecība, Siltumenerģija
Dokuments

Precizēts konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos tirgus analīzi

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumu obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Elektroenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par noteikumiem par informācijas salīdzināšanas rīku elektronisko sakaru nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Ūdenssaimniecība
Dokuments

Konsultāciju dokuments par noteikumu projektiem:
- nacionālais numerācijas plāns
- noteikumi numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas vispārīgajos noteikumos

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Viedokļi nav saņemti Kategorija Elektroniskie sakari, Pasts
Dokuments

Konsultāciju dokuments par noteikumu projektu par elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus analīzei nepieciešamo informāciju un tās iesniegšanas termiņiem

Pielikums

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Siltumenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodikas projektu

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Dabasgāze, Pasts, Elektroenerģija, Siltumenerģija, Ūdenssaimniecība
Dokuments

Konsultāciju dokuments par tarifu aprēķināšanas un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku elektronisko sakaru nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Precizēts konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos tirgus analīzi

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Precizēts konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgus analīzi

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Par konsultāciju dokumentu par grozījumu Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos 

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem pasta nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Pasts
Dokuments

Konsultāciju dokuments par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas ražotājiem

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroenerģija