Publiskās konsultācijas

Drukāt

Veicot tirgus uzraudzību sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, analizējot regulēšanas nepieciešamību un plānojot regulatīvos pasākumus, Regulators aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi iesaistīties un paust viedokli par publiskajā konsultācijā izsludināto jautājumu.


Lai sniegtu pārskatu par analizēto sabiedrisko pakalpojumu nozari un pakalpojuma segmentu, Regulators sagatavo konsultāciju dokumentu. Tajā tiek izklāstīti arī iecerētie soļi un Regulatora iniciatīvas. Tāpat tajā ir ietverti jautājumi, uz kuriem publiskās konsultācijas ietvaros Regulators aicina sniegt atbildes.

Atlasīt
Konsultāciju dokuments Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Nozare
Dokuments

Konsultāciju dokuments par noteikumu projektiem:
- ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību noteikumi
- noteikumi ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos tirgus analīzi

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgus analīzi

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par noteikumu projektiem: grozījumi vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē un grozījumi vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumos enerģētikas nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Ūdenssaimniecība, Siltumenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas satvara projektu 

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Siltumenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas pārvades sistēmai

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par informācijas iesniegšanas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums
10.pielikums

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par noteikumu projektiem:
- numerācijas lietošanas tiesību noteikumi
- numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments ar grozījumiem Informācijas iesniegšanas vispārīgajos noteikumos

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Viedokļi nav saņemti Kategorija Atkritumu apglabāšana, Dabasgāze, Depozīta sistēma, Elektroniskie sakari, Elektroenerģija, Pasts, Siltumenerģija, Ūdenssaimniecība
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Pasts
Dokuments

Konsultāciju dokuments par noteikumu projektiem:
- piekļuves datu pūsmai noteikumi
- atsaistītas piekļuves abonentlīnijai noteikumi
- piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumi

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sadales sistēmai un grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra lēmumā Nr.1/42 “Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi”

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Viedokļi nav saņemti Kategorija Elektroenerģija, Depozīta sistēma
Dokuments

Konsultāciju dokuments par starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumiem

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par numerācijas krāpniecības novēršanas noteikumiem

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par elektroenerģijas pārvades sitēmas operatora sertificēšanu

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikumā

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Elektroenerģija, Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām un numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumos

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari