Viedokļu saskaņošanas sanāksmes

Drukāt

Ja publiskās konsultācijas laikā saņemti priekšlikumi vai komentāri, kas pilnībā vai daļēji nav ņemti vērā, Regulators rīko vismaz vienu viedokļu saskaņošanas sanāksmi. Sanāksme tiek rīkota arī tad, ja nepieciešama diskusija par izteiktajiem priekšlikumiem un komentāriem, kas ņemti vērā. Viedokļu apkopojuma projektu Regulators nosūta personām, kas iesniedza priekšlikumus vai komentārus, ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms saskaņošanas sanāksmes.

Informācija par plānotajām saskaņošanas sanāksmēm tiek ievietota Regulatora mājaslapas sadaļā Jaunumi, kā arī Notikumu kalendārā.
 

Sanāksmes datums Sanāksmes tēma Nozare Cita informācija
16.06.2023 Par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos elektronisko sakaru nozarē Elektroniskie sakari Sanāksme notiks attālināti
14.02.2023. Par konsultāciju dokumentu par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos Dabasgāze Sanāksme notiks attālināti
10.01.2023. Par konsultāciju dokumentu par noteikumiem par dabasgāzes sadales sistēmas attīstības plānu Dabasgāze Sanāksme notiks attālināti
09.01.2023. Par konsultāciju dokumentu par noteikumiem par dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības plānu Dabasgāze Sanāksme notiks attālināti
25.11.2022. Par elektroenerģijas sadales tarifu aprēķināšanas metodikas projekta grozījumiem Elektroenerģija Sanāksme notiks attālināti
14.11.2022. Par informācijas iesniegšanas noteikumu projektu pasta nozarē Pasts Sanāksme notiks attālināti
27.10.2022. Par siltumenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikas projekta grozījumiem Siltumenerģija Sanāksme notiks attālināti
18.10.2022. Par noteikumu projektu "Informācijas salīdzināšanas rīks elektronisko sakaru nozarē" Elektroniskie sakari Sanāksme notiks attālināti
19.09.2022. Par noteikumu projektu attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus analīzei nepieciešamo informāciju  Elektroniskie sakari Sanāksme notiks attālināti
16.09.2022. Par noteikumu projektiem: nacionālais numerācijas plāns un noteikumi numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā Elektroniskie sakari Sanāksme notiks attālināti
23.08.2022. Par Konsultācijas dokumentu par Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodiku Pasts, Ūdenssaimniecība, Dabasgāze un Elektroenerģija Sanāksme notiks attālināti
12.08.2022. Par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku Elektroenerģija Sanāksme notiks attālināti
12.08.2022. Par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku Dabasgāze Sanāksme notiks attālināti
10.08.202. Par Konsultācijas dokumentu par Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodiku

Pasts, Ūdenssaimniecība, Dabasgāze un Elektroenerģija

Sanāksme notiks attālināti
09.08.2022. Par informācijas iesniegšanas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē Elektroniskie sakari Sanāksme notiks attālināti
09.08.2022. Par elektronisko sakaru pakalpojuma līguma un kopsavilkuma noteikumiem un līguma kopsavilkuma vadlīnijām Elektroniskie sakari Sanāksme notiks attālināti
16.06.2022. Par elektronisko sakaru pakalpojuma līguma un kopsavilkuma noteikumiem un par elektronisko sakaru pakalpojuma līguma kopsavilkuma vadlīnijām Elektroniskie sakari Sanāksme notiks attālināti
15.06.2022. Par vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem Elektroniskie sakari Sanāksme notiks attālināti
12.05.2022. Par izmaiņām numerācijas noteikumos Elektroniskie sakari Sanāksme notiks attālināti
28.04.2022. Par izmaiņām radiofrekvenču noteikumos Elektroniskie sakari Sanāksme notiks attālināti
27.04.2022. Par Konsultācijas dokumentu par elektronisko sakaru pakalpojuma līguma un kopsavilkuma noteikumiem un par elektronisko sakaru pakalpojuma līguma kopsavilkuma vadlīnijām  Elektroniskie sakari Sanāksme notiks attālināti
06.04.2022. Par Konsultācijas dokumentu par vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem pasta nozarē  Pasts Sanāksme notiks attālināti
06.04.2022. Par Konsultācijas dokumentu par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas ražotājiem Enerģētika Sanāksme notiks attālināti
30.03.2022. Par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem Enerģētika Sanāksme notiks attālināti
04.02.2022 Par Precizēto konsultāciju dokumentu par informācijas iesniegšanas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē Elektroniskie sakari Sanāksme notiks attālināti
10.12.2021 Par Konsultāciju dokumentu par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos Enerģētika Sanāksme notiks attālināti