Biežāk uzdotie jautājumi

Drukāt

The Regulator’s decision No 1/12 "Regulations on the Justification of Costs Forming Tariffs" of 14 July 2010 specify documents which a public service provider shall submit to the Regulator for the justification of costs that form tariffs simultaneously with the tariff proposal calculated according to the specific tariff calculation methodology.

These may differ for various cost items. Contracts, bills, printouts of account turnover and others must be submitted to demonstrate how the relevant cost item is formed.

When submitting a tariff proposal, a cover letter must certainly be attached; the letter shall be signed by the responsible persons of the public service provider which have a right to represent the applicant. The planned tariff, operational area of the tariff and the preferred date of the tariff’s entry into force must be indicated.

To engage in natural gas trade, a company must submit to the Regulator the Notification on the Registration of a Natural Gas Trader which is available on the Regulator’s website. Energy trader should operate also taking into regard the Commercial Law. Foreign merchant intending to operate in Latvia has a choice of how to register his economic activity. For further clarification, seek consultation from the State Revenue Service and State Commercial register.

As soon as an employee of the responsible division receives the Notification on the Registration of a Natural Gas Trader, a registration number (DTXXXXX) will be assigned to the company and it will be included in the Natural Gas Traders’ Register on the Regulator’s website. This information is usually compiled within a few days.

The Regulator will contact the company if the Notification on the Registration of a Natural Gas Trader is incomplete and will ask the company to send a correctly completed Notification.

Yes, such an option exists; however, those companies which do not start trading of natural gas within one year after registration in the Natural Gas Traders’ Register will be excluded from the Natural Gas Traders’ Register.

Atbilstoši Komerclikuma 25.panta astotajai daļai ārvalsts komersantam ir tiesības atvērt Latvijā savas pārstāvniecības, taču pārstāvniecība nav juridiskā persona, un tai nav tiesību veikt komercdarbību Latvijā. Komerclikuma izpratnē pārstāvniecības uzdevums parasti ir tirgus izpēte, klientu piesaiste, informācijas apmaiņa u.tml. Ja pārstāvniecība sāk veikt komercdarbību (tās atrašanās vietā, tās īpašnieka vārdā tiek slēgti darījumi), tā faktiski kļūst par filiāli un komersantam ir pienākums to kā filiāli pieteikt ierakstīšanai komercreģistrā vai piesakot reģistrācijai VID pastāvīgo pārstāvniecību Latvijas Republikā.

Lai lietotājam būtu iespēja salīdzināt dabasgāzes tirgotāju piedāvājumus un izvērtēt ar dabasgāzes piegādi saistītās kopējās izmaksas, lietotājs var aicināt dabasgāzes tirgotāju tirdzniecības piedāvājumā atsevišķi norādīt: 

  • dabasgāzes cenu par vienu vienību (kilovatstundu), vai tās noteikšanas kārtību;
  • maksu par sistēmas pakalpojumiem, kas ietver vismaz dabasgāzes pārvades izmaksas (ieskaitot balansēšanas izmaksas);
  • maksu par sadales sistēmas pakalpojumiem (šī maksa par vienāda dabasgāzes daudzuma piegādi būs vienāda neatkarīgi no izvēlētā dabasgāzes tirgotāja).

Ievērojot to, ka normatīvie akti nenosaka dabasgāzes tirdzniecības piedāvājumu saturu, dabasgāzes tirgotāji var izvēlēties arī citu dabasgāzes tirdzniecības piedāvājuma izteikšanas veidu, piemēram, norādot kopējās dabasgāzes izmaksas par kilovatstundu vai konkrētā lietotāja mēneša vidējo dabasgāzes patēriņu gazificētajā objektā, atsevišķi norādot, kādas izmaksas dabasgāzes tirdzniecības piedāvājumā ietvertas. Tomēr neatkarīgi no veida, kā dabasgāzes tirgotājs formulējis piedāvājumu, lietotājam būtu jāizvērtē, kādas izmaksas ir ietvertas dabasgāzes tirdzniecības piedāvājumā. Ja lietotājam no dabasgāzes tirdzniecības piedāvājuma nav saprotams, kādas iepriekš minētās ar dabasgāzes piegādi saistītās izmaksas ietver attiecīgais dabasgāzes tirdzniecības piedāvājums, lietotājam ir tiesības attiecīgajam dabasgāzes tirgotājam pieprasīt papildu informāciju.