Pakalpojumu kvalitāte

Drukāt

Jūsu kā elektronisko sakaru pakalpojuma lietotāja apmierinātību ar pakalpojumu lielā mērā nosaka saņemtā pakalpojuma kvalitāte. Pirms izvēlēties pakalpojuma sniedzēju jeb komersantu ir nepieciešams saprast, vai komersants varēs piedāvāt tādas kvalitātes pakalpojumu, kā sagaidāt, kā arī saprast, kuri pakalpojuma kvalitāti raksturojošie kritēriji ir būtiski (piemēram, bojājumu novēršanas laiks, interneta ātrums u.c.).

Regulators nosaka komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasības un uzrauga šo prasību izpildi, veicot mērījumus, apkopjot mērījumu rezultātus un analizējot komersantu iesniegtos datus. Jums sniegtā pakalpojuma kvalitātes noteicošie parametri un to vērtības ietvertas dažādos dokumentos, kas raksturo sniegtā pakalpojuma kvalitāti, tādejādi sniedzot informāciju par pakalpojuma īpašībām un iespējām, kā arī par garantētajām vērtību robežām:

  • Pakalpojuma līgums – komersants iekļauj Regulatora noteikto minimālo pakalpojumu kvalitātes parametru apjomu jeb kopumu un to vērtības konkrētā līgumā ar abonentu;
    Par kvalitātes nosacījumiem un citu līgumā iekļaujamo informāciju plašāk lasiet sadaļā "Pakalpojumu līgums"
  • Pakalpojuma kvalitātes deklarācija – komersanta noteiktas faktiski nodrošināmas pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības, kas raksturo pakalpojuma kvalitāti elektronisko sakaru tīklā kopumā;
  • Pakalpojuma kvalitātes pārskati – informācija par Regulatora kvalitātes mērījumu rezultātiem kalendārā gada ietvarā.

Regulators ir noteicis pakalpojumu kvalitātes parametrus, kuru vērtības komersantam ir jādeklarē, aizpildot deklarāciju ar plānotām jeb prognozētām kvalitātes vērtībām un iesniedzot to Regulatorā. Pakalpojuma kvalitātes deklarācija raksturo kvalitātes vērības, kādas komersants spēj nodrošināt elektronisko sakaru tīklā kopumā. Deklarētās kvalitātes vērtības atspoguļo informāciju par komersanta sniegtā pakalpojuma kvalitātes rādītājiem, kādus iespējams sagaidīt, lietojot šī komersanta pakalpojumu. 

Regulators apkopo un publicē komersantu deklarētās kvalitātes vērtības, lai sniegtu salīdzināmu informāciju par pakalpojuma kvalitāti. Uzzināt par komersantu solīto pakalpojumu kvalitāti jūs varat, apskatot katra pakalpojuma kvalitātes deklarāciju.

Report.png Lejupielādēt komersantu deklarāciju apkopojumu par 2022.gadu Excel formātā

Optimālās pakalpojuma kvalitātes parametru vērības, kā arī vērtības, kuras vērtējamas kā nepietiekamas un var liecināt par iespējamiem traucējumiem pakalpojuma lietošanā, kā arī nesamērīgu termiņu pakalpojuma ierīkošanā un bojājumu novēršanā, atspoguļotas infografikā:

Infogram.png Infografika "Optimālās pakalpojumu kvalitātes rādītāju vērtības"

Lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitātes uzraudzību, Regulators veic kvalitātes mērījumus šādiem pakalpojumiem:

  • fiksētā un mobilā tālruņa jeb balss sakaru pakalpojumam;
  • mobilā interneta pakalpojumam.

Fiksētā tālruņa pakalpojuma mērījumus Regulators veic "Tet" elektronisko sakaru tīklā, savukārt mobilā tālruņa pakalpojuma mērījumus - "BITE Latvija", LMT un "Tele2" elektronisko sakaru tīklā, izmantojot telefonu tīkla kontroles sistēmu un elektronisko sakaru tīkla mēriekārtas, kuras galvenokārt tiek izvietotas “Latvijas Pasts” pasta nodaļās un Latvijas pašvaldību telpās, gada laikā tās pārvietojot starp dažādām vietām visā Latvijā.
Mobilā interneta pakalpojuma kvalitātes novērtēšanai Regulators veic gan izlases, gan sērijveida interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumus "BITE Latvija", LMT un "Tele2" mobilajos elektronisko sakaru tīklos dažādās Latvijas vietās. No 2021. gada Regulators uz laiku ir pārtraucis interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumus. Regulāru mērījumu veikšana tiks atsākta pēc jauna interneta kvalitātes mērīšanas rīka izstrādes.
Pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu un mērījumu veikšanu, ja nepieciešams, Regulators veic lietotāja sūdzības gadījumā, kas iesniegta atbilstoši sūdzību iesniegšanas kārtībai.

Informāciju par Regulatora veiktajiem pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātiem Regulators apkopo ikgadējā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā.

Regulatora veikto mērījumu aktuālie rezultāti, kā arī vēsturiskā pakalpojumu kvalitātes mērījumu informācija pieejama sadaļās par mērījumiem "Tet", "BITE Latvija", LMT un "Tele2" elektronisko sakaru tīklos: