Biežāk uzdotie jautājumi

Drukāt

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs sastāda daļu no maksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kuru apmaksā atkritumu radītājs vai valdītājs. Tarifs tiek noteikts (apstiprināts) tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu sniegtā sabiedriskā pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzēji aprēķina pakalpojuma sniegšanas izmaksas atbilstoši Regulatora apstiprinātajai metodikai.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – izvēlētajām atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijām vai saimnieciskajiem risinājumiem, speciālo transporta līdzekļu izmaksām (degviela, remonts, materiāli), izmaksām vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai, personāla darba samaksas un nodokļiem, administratīvajām izmaksām, energoresursu cenām, dabas resursu nodokļa lieluma par sadzīves atkritumu apglabāšanu, uzkrājumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji veic, lai nodrošinātu poligona slēgšanu, rekultivāciju un slēgta atkritumu poligona monitoringu, kā arī tas ir atkarīgs no faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjoma, investīcijām u.c. faktoriem.

Viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka tarifa lielumu, ir atkritumu apstrādes tehnoloģiskie risinājumi, kādus reģiona pašvaldības kopā ar poligona apsaimniekotāju izvēlējušās, lai nodrošinātu savā atkritumu apsaimniekošanas reģionā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu.

Par tehnoloģiskajiem procesiem un to atšķirībām tarifos skatīt infografikā:

 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas iekasēšana no atkritumu radītājiem vai valdītājiem parasti notiek vienā no šādiem veidiem:

  • sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs slēdz tiešo līgumu ar atkritumu radītāju vai valdītāju, kas maksā par atkritumu apsaimniekošanu;
  • sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumus ar namu apsaimniekotāju, kas iekasē naudu no iedzīvotājiem un pārskaita to sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējam;
  • sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumus ar pašvaldībām, kas iekasē naudu no iedzīvotājiem un pašvaldības institūcijām, un pārskaita to sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējam.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē Regulators regulē tikai sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, sadzīves atkritumu apsaimniekošana ir pašvaldības kompetencē.