Padomes sēdes un lēmumi

Drukāt
Atlasīt
Nr. Datums Nozare Kategorija Nosaukums Dokuments
Nr. 4 Datums Nozare Elektroenerģija Kategorija Strīdi Nosaukums Par strīda starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Laimavoti ” un akciju sabiedrību „Sadales tīkls” izskatīšanu Dokuments
Nr. 1/4 Datums Nozare Pasts Kategorija Ārējie normatīvie akti Nosaukums Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 8.maija lēmumā Nr.1/8 "Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā" Dokuments
Nr. 2.36-02/1 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija” Dokuments
Nr. 2 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Licencēšana Nosaukums Par licences Nr.E23039 siltumenerģijas pārvadei un sadalei anulēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Priekules siltumtīkli” Dokuments
Nr. 1 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valmieras ūdens” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 1/3 Datums Nozare Cita Kategorija Ārējie normatīvie akti Nosaukums Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 25.jūnija lēmumā Nr.1/7 “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikums” Dokuments
Nr. 1/2 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Ārējie normatīvie akti Nosaukums rozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 3.decembra lēmumā Nr.1/19 “Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi” Dokuments
Nr. 1/1 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Ārējie normatīvie akti Nosaukums Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 3.decembra lēmumā Nr.1/18 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām” Dokuments