Padomes sēdes un lēmumi

Drukāt
Filter
Nr. Datums Nozare Kategorija Nosaukums Dokuments
Nr. 2.36-02/24 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Telia Latvija” Dokuments
Nr. 2.36-02/23 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TELEGLOBAL” Dokuments
Nr. 99 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VILKME” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību Mucenieku ciemā, Ropažu novadā Dokuments
Nr. 98 Datums Nozare Ūdenssaimniecība Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 97 Datums Nozare Dabasgāze Kategorija Cita Nosaukums Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” atbilstību sertificēšanas prasībām Dokuments
Nr. 96 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par akciju sabiedrības ,,RĪGAS SILTUMS,, noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 95 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Telegrupa Baltijā” Dokuments
Nr. 94 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Licencēšana Nosaukums Par licences Nr.S-041 siltumenerģijas pārvadei un sadalei anulēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” Dokuments
Nr. 93 Datums Nozare Dabasgāze Kategorija Cita Nosaukums Par dabasgāzes sadales sistēmas operatora akciju sabiedrības „Gaso” neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību Dokuments
Nr. 2.36-02/22 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “CSC TELECOM” Dokuments
Nr. 91 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,AIZKRAUKLES SILTUMS,, noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 92 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Licencēšana Nosaukums Par grozījumiem akciju sabiedrībai „SIMONE” izsniegtās licences Nr.E23059/1 siltumenerģijas pārvadei un sadalei nosacījumos Dokuments