Biežāk uzdotie jautājumi

Drukāt
  1. Jāsaņem Ekonomikas ministrijas  lēmums "Par atļauju jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai" (izdots saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 22.pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.559 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai").

  2. Pēc elektrostacijas ar uzstādīto jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, nodošanas ekspluatācijā Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijā ir jāiesniedz paziņojums par elektroenerģijas ražotāju reģistrāciju (1. pielikums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam Nr.1/3 – "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē"). Saražoto elektroenerģiju iespējams pārdot par vienošanās (tirgus) cenu vai arī pretendēt uz valsts atbalsta cenu (Elektroenerģijas tirgus likuma 29. un 30. pants).

Lai nodarbotos ar elektroenerģijas tirdzniecību, komersantam Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijā ir jāiesniedz paziņojums par elektroenerģijas tirgotāju reģistrāciju (2. pielikums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam Nr.1/3 – "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē").

Elektroenerģijas tirgotāja reģistrācija ir bezmaksas.

  1. Licence  elektroenerģijas  sadalei  komersantam  ir  nepieciešama gadījumā, ja spriegums  ir  lielāks par  vienu  kilovoltu  un  nepārsniedz  110 kilovoltus (Ministru kabineta izdotie noteikumi  Nr.1227 "Noteikumi  par  regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 2.4.apakšpunkts).
  2. Komersantam  Sabiedrisko  pakalpojuma  regulēšanas  komisijā  ir  jāiesniedz iesniegumu licences saņemšanai un tam pievienotos dokumentus (2.pielikums Ministru kabineta izdotie noteikumi Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi").