Nozares rādītāji

Drukāt

Saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" viena no Regulatora funkcijām ir informēt sabiedrību par savu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību. Tāpēc Regulators katru gadu sagatavo apkopojumu par nozares sabiedriskā pakalpojumu sniedzēju saimnieciskās darbības rezultātiem, nodrošinot pakalpojuma sniegšanas caurskatāmību.

Ikgadējo pārskatu Regulators gatavo, pamatojoties uz nozares regulēto komersantu iesniegtajām ikgadējām atskaitēm, un tas ietver gan informāciju par regulētajiem komersantiem un notikumiem, kas ietekmējuši sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu un tarifu/maksas apmērus, gan arī ziņo par tendencēm regulētajā sektorā visas nozares kontekstā.

Ņemot vērā, ka depozīta sistēma darbību uzsāka 2022.gada 1.februārī, tad pirmais pārskats par regulēto darbību depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē sagaidāms 2023.gadā, kad komersants būs iesniedzis atskaiti par 2022.gada saimnieciskās darbības rezultātiem, kas tam jāiesniedz saskaņā ar 2020.gada 2.jūlija Regulatora lēmumu Nr.1/9 "Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē".