Kvalitātes mērījumi

Drukāt

Lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitātes uzraudzību, Regulators veic fiksētā un mobilā balss sakaru pakalpojuma kvalitātes mērījumus un regulāri publicē aktuālos mērījumu rezultātus. Plašāk ar aktuālajiem mērījumu rezultātiem varat iepazīties sadaļā "Balss sakaru pakalpojuma mērījumi".

No 2021. gada Regulators uz laiku ir pārtraucis interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumus. Regulāru mērījumu veikšana tiks atsākta pēc jauna interneta kvalitātes mērīšanas rīka izstrādes.