Regulatora pienākumi

Drukāt

Regulators ir iestāde, kas:

 • uzrauga pakalpojumu sniedzēju darbību;
 • aizstāv lietotāju intereses, nodrošinot lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus pakalpojumus;
 • veicina ekonomiski pamatotu konkurenci nozarē.

Regulatora kompetencē ietilpst:

 • nozares normatīvo aktu izstrāde un uzraudzība;
 • komersantu reģistrēšana siltumenerģijas ražotāju un siltumenerģijas tirgotāju reģistrā;
 • siltumenerģijas pārvades un sadales komersantu licencēšana;
 • pakalpojumu sniedzēju uzraudzība;
 • pakalpojumu sniedzēju tarifu projektu izvērtēšana;
 • tirgus analīzes veikšana;
 • konkurences veicināšana;
 • tarifu regulējumu noteikšana;
 • sūdzību un strīdu izskatīšana.

Info_icon_1.pngAr plašāku informāciju var iepazīties Enerģētikas likumā un Likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".