Reģistrēšana

Drukāt

Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē saskaņā ar Ministra kabineta noteikumiem Nr.1227 Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, Regulators regulē depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu. 

Šī pakalpojuma sniedzēji netiek licencēti, bet tiek reģistrēti depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

Likums par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem paredz, ka Regulators nosaka sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas vispārējās atļaujas noteikumus, kas ir saistoši visiem reģistrētajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbību nepieciešams regulēt un kuriem saskaņā ar regulējamo nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem nav vajadzīga licence.

Regulators ar lēmumu Nr.1/9 ir apstiprinājis Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē, kas nosaka reģistrācijas un informācijas iesniegšanas kārtību.

Regulators veido depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību.

Depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrs

Lai reģistrētos depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā, Regulatorā jāiesniedz paziņojums par reģistrāciju saskaņā ar Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē 1.pielikumu.

 Form_1.png Paziņojums par reģistrāciju

Regulators pēc paziņojuma par reģistrāciju saņemšanas 5 darba dienu laikā elektroniski nosūta uz paziņojumā par reģistrāciju komersanta norādīto e-pasta adresi informāciju par termiņu, kādā  komersants tiks reģistrēts depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par reģistrāciju iekļautās ziņas.