Reģistrēšana

Drukāt

Komersantam ir pienākums nosūtīt Regulatoram paziņojumu par darbības uzsākšanu elektronisko sakaru nozarē pirms šādu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas Latvijas Republikas teritorijā:

 • balss sakaru pakalpojums;
 • īsziņu pakalpojums;
 • interneta piekļuves pakalpojums;
 • datu pārraides pakalpojums;
 • radio programmu izplatīšanas pakalpojums;
 • televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums;
 • piekļuves nodrošināšana;
 • starpsavienojuma nodrošināšana;
 • nomāto līniju pakalpojums.

Komersants kļūst par elektronisko sakaru komersantu un iegūst tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu tikai pēc tam, kad Regulators ir saņēmis visu paziņojumā par darbību elektronisko sakaru nozarē iekļaujamo informāciju. Regulators uztur elektronisko sakaru komersantu sarakstu un nodrošina tā publisku pieejamību.

Form_1.png Paziņojuma par darbību elektronisko sakaru nozarē veidlapa

info_guide_i_icon.png Aicinām iepazīties ar informāciju par Paziņojuma veidlapas aizpildīšanu

Info_i_apli_icon.png Elektronisko sakaru komersantam ir saistoši vispārējās atļaujas nosacījumi, kā arī citi vispārējie un elektronisko sakaru nozares normatīvie akti. Aicinām iepazīties ar elektronisko sakaru komersanta pienākumiem.

Elektronisko sakaru komersants mēnesi pirms dienas, kad plāno pārtraukt sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu, nosūta Regulatoram darbības izbeigšanas paziņojumu. Regulators izslēdz elektronisko sakaru komersantu no elektronisko sakaru komersantu saraksta darbības izbeigšanas paziņojumā norādītajā termiņā, bet ne agrāk kā mēnesi pēc paziņojuma saņemšanas.

Form_1.png Elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojums

Regulators izslēdz elektronisko sakaru komersantu no elektronisko sakaru komersantu saraksta šādos gadījumos:

 • pēc elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojuma saņemšanas;
 • elektronisko sakaru komersants ir izslēgts no komercreģistra;
 • elektronisko sakaru komersanta darbība ir apturēta vai izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, nodokļu administrācijas vai komercreģistra iestādes lēmumu;
 • ja elektronisko sakaru komersants ir izdarījis būtisku pārkāpumu vai gada laikā izdarījis atkārtotu pārkāpumu un elektronisko sakaru komersanta veiktie pārkāpuma novēršanas pasākumi nav efektīvi, Regulators ir tiesīgs izslēgt elektronisko sakaru komersantu no elektronisko sakaru komersantu saraksta uz laiku līdz pieciem gadiem.