Pakalpojumu kvalitāte

Print

Jūsu kā elektronisko sakaru pakalpojuma lietotāja apmierinātību ar pakalpojumu lielā mērā nosaka saņemtā pakalpojuma kvalitāte. Pirms izvēlēties pakalpojuma sniedzēju jeb komersantu ir nepieciešams saprast, vai komersants varēs piedāvāt tādas kvalitātes pakalpojumu, kā sagaidāt, kā arī saprast, kuri pakalpojuma kvalitāti raksturojošie kritēriji ir būtiski (piemēram, bojājumu novēršanas laiks, interneta ātrums u.c.).

Regulators nosaka komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasības un uzrauga šo prasību izpildi, veicot mērījumus, apkopjot mērījumu rezultātus un analizējot komersantu iesniegtos datus. Jums sniegtā pakalpojuma kvalitātes noteicošie parametri un to vērtības ietvertas dažādos dokumentos, kas raksturo sniegtā pakalpojuma kvalitāti, tādejādi sniedzot informāciju par pakalpojuma īpašībām un iespējām, kā arī par garantētajām vērtību robežām:

  • Pakalpojuma līgums – komersants iekļauj Regulatora noteikto minimālo pakalpojumu kvalitātes parametru apjomu jeb kopumu un to vērtības konkrētā līgumā ar abonentu;
    Par kvalitātes nosacījumiem un citu līgumā iekļaujamo informāciju plašāk lasiet sadaļā "Pakalpojumu līgums"
  • Pakalpojuma kvalitātes deklarācija – komersanta noteiktas faktiski nodrošināmas pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības, kas raksturo pakalpojuma kvalitāti elektronisko sakaru tīklā kopumā;
  • Pakalpojuma kvalitātes pārskati – informācija par Regulatora kvalitātes mērījumu rezultātiem kalendārā gada ietvarā.

Regulators ir noteicis pakalpojumu kvalitātes parametrus, kuru vērtības komersantam ir jādeklarē, aizpildot deklarāciju ar plānotām jeb prognozētām kvalitātes vērtībām un iesniedzot to Regulatorā. Pakalpojuma kvalitātes deklarācija atspoguļo kvalitātes vērības, kādas komersants spēj nodrošināt elektronisko sakaru tīklā kopumā. Deklarētās kvalitātes vērtības atspoguļo informāciju par komersanta sniegtā pakalpojuma kvalitātes rādītājiem, kādus iespējams sagaidīt, lietojot šī komersanta pakalpojumu. 

Regulators apkopo un publicē komersantu deklarētās kvalitātes vērtības, lai sniegtu salīdzināmu informāciju par pakalpojuma kvalitāti. Uzzināt par komersantu solīto pakalpojumu kvalitāti jūs varat, apskatot katra pakalpojuma kvalitātes deklarāciju.

Report.png Lejupielādēt komersantu deklarāciju apkopojumu Excel formātā

Lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitātes uzraudzību, Regulators veic kvalitātes mērījumus šādiem pakalpojumiem:

  • fiksētā tālruņa pakalpojumam
  • mobilā tālruņa pakalpojumam
  • mobilā interneta pakalpojumam

Fiksētā tālruņa pakalpojuma mērījumus Regulators veic "Tet" elektronisko sakaru tīklā, savukārt mobilā tālruņa pakalpojuma mērījumus - "BITE Latvija", LMT un "Tele2" elektronisko sakaru tīklā, izmantojot balss kontroles sistēmu un elektronisko sakaru tīkla mēriekārtas, kuras galvenokārt tiek izvietotas “Latvijas Pasts” pasta nodaļās, gada laikā tās pārvietojot starp dažādām pasta nodaļām visā Latvijā. 
Mobilā interneta pakalpojuma kvalitātes novērtēšanai Regulators veic gan izlases, gan sērijveida interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumus "BITE Latvija", LMT un "Tele2" mobilajos elektronisko sakaru tīklos dažādās Latvijas vietās. Interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumus Regulators veic, izmantojot Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmu
Fiksētā interneta pakalpojuma, televīzijas pakalpojuma un īsziņu pakalpojuma kvalitātes mērījumus Regulators veic lietotāju sūdzību gadījumā, kas iesniegtas atbilstoši sūdzību iesniegšanas kārtībai.

Informāciju par Regulatora veiktajiem pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātiem Regulators apkopo ikgadējā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā.

Kāds pieslēguma ātrums nepieciešams tipiskām aktivitātēm internetā?

Pieslēguma ātrums ir parametrs, kurš norāda, cik liels informācijas apjoms tiek pārraidīts vienā laika vienībā. Atkarībā no datu pārraides virziena izšķir lejupielādes ātrumu un augšupielādes ātrumu. Lejupielādes ātrums ir ātrums, ar kādu informācija tiek pārraidīta no pakalpojuma servera internetā līdz lietotāja iekārtai, savukārt augšupielādes ātrums otrādi – no lietotāja iekārtas līdz pakalpojuma serverim internetā. Pārsvarā lejupielādējamais saturs ir daudz apjomīgāks, piemēram, straumējot video, apmeklējot apjomīga satura tīmekļvietnes, ritinot sociālo tīklu plūsmu u.tml. Līdz ar to lietotājam būtiskākas ir augstas lejupielādes ātruma vērtības. Augšupielādes ātrums savukārt ir būtisks, piemēram, lietojot interaktīvas aplikācijas, kā tiešsaistes spēles, videozvanus u.tml., augšupielādējot tīmekļa serverī liela apjoma failus u.c.

Tabulā norādītās vērtības atspoguļo lejupielādes ātrumu, kāds nepieciešams attiecīgo pakalpojumu lietošanai vienā ierīcē. Izmantojot interneta pakalpojumu vienlaicīgi vairākās ierīcēs, var būt nepieciešams augstāks lejupielādes ātrums. Jāņem vērā, ka interneta pakalpojuma kvalitāti var ietekmēt arī citi kvalitātes parametri, piemēram, latentums, trīce vai pakešu zuduma koeficients. 

  Minimālais pieslēguma ātrums Rekomendētais pieslēguma ātrums
E-pasts 1 Mbits/s 1 Mbits/s
Tīmekļa vietņu pārlūkošana 3 Mbiti/s 5 Mbiti/s
Sociālie mediji 3 Mbiti/s 10 Mbiti/s
Standarta izšķirtspējas (SD) video straumēšana 3 Mbiti/s 5 Mbiti/s
Augstas izšķirtspējas (HD) video straumēšana 5 Mbiti/s 10 Mbiti/s
Ļoti augstas izšķirtspējas (UHD/4K) video straumēšana 25 Mbitis/s 35 Mbiti/s
Tiešsaistes spēles 3-6 Mbiti/s 25 Mbiti/s
Mūzikas straumēšana 1 Mbits/s 1 Mbits/s
Videozvani 1 Mbits/s 5 Mbiti/s
Videokonferences 2 Mbiti/s 10 Mbiti/s

avots: highspeedinternet.com