Publiskās konsultācijas

Drukāt

Veicot tirgus uzraudzību sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, analizējot regulēšanas nepieciešamību un plānojot regulatīvos pasākumus, Regulators aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi iesaistīties un paust viedokli par publiskajā konsultācijā izsludināto jautājumu.
Lai sniegtu pārskatu par analizēto sabiedrisko pakalpojumu nozari un pakalpojuma segmentu, Regulators sagatavo konsultāciju dokumentu. Tajā tiek izklāstīti arī iecerētie soļi un Regulatora iniciatīvas. Tāpat tajā ir ietverti jautājumi, uz kuriem publiskās konsultācijas ietvaros Regulators aicina sniegt atbildes.

KONSULTĀCIJU DOKUMENTS VIEDOKĻU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ VIEDOKĻI VIEDOKĻU APKOPOJUMS
Precizēts konsultāciju dokuments par grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā 02.08.2019.    

Konsultāciju dokuments par Ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuves fiksētā vietā tirgus analīzi

24.07.2019    
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos 11.07.2019 AS "Conexus Baltic Grid"  
Konsultāciju dokuments par grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā 21.06.2019

SIA "Liepājas enerģija"
Būvmateriālu ražotāju asociācija
AS "Augstsprieguma tīkls"
AS "Conexus Baltic Grid"
AS "Latvenergo"
AS "Latvijas elektriskie tīkli"
Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
SIA "Rīgas ūdens"
AS "Sadales tīkls"
SIA "Jūrmalas siltums"
AS "Gaso"

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku 13.06.2019

AS "Augstsprieguma tīkls"
AS "Conexus Baltic Grid"
AS "Gaso"
AS "Sadales tīkls"

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē 18.04.2019 AS "Augstsprieguma tīkls"
AS "Latvenergo"
AS "Sadales tīkls"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgus analīzi 18.04.2019 Konkurences padome  
Konsultāciju dokuments par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanu konkursa kārtībā 01.03.2019 Satiksmes ministrija Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē 21.02.2019

AS "Latvijas Gāze"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
AS "Gaso"

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē un vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos 08.02.2019

SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS"
SIA "Kuldīgas ūdens"
AS "MADONAS ŪDENS"
SIA "Saldus komunālserviss"

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem enerģētikas nozarē 08.02.2019

AS "Latvijas Gāze"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas noteikumiem pasta nozarē  08.02.2019 Valsts AS "Latvijas Pasts" Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem 18.01.2019

AS "Gaso" 1
AS "Gaso" 2
AS "Gaso" 3
AS "Conexus Baltic Grid" 1
AS "Conexus Baltic Grid" 2
AS "Latvijas Gāze" 1
AS "Latvijas Gāze" 2
Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumos 14.01.2019 SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
SIA "Tele2"
Apkopojums
KONSULTĀCIJU DOKUMENTS VIEDOKĻU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ VIEDOKĻI VIEDOKĻU APKOPOJUMS
Konsultāciju dokuments par grozījumiem elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 13.12.2018 AS "Latvijas elektriskie tīkli"
AS "Sadales tīkls"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos pasta nozarē 20.11.2018    
Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas noteikumu elektronisko sakaru nozarē projektu un par grozījumiem noteikumos par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumos 09.11.2018 AS "Telekom Baltija"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
SIA "Lattelecom"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē 19.10.2018 AS "Augstsprieguma tīkls"
AS "Sadales tīkls"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos 12.10.2018 UAB "Lietuvos energijos tiekimas"
AS "Latvijas Gāze" 
AS "Conexus Baltic Grid"
AS "AJ Power Gas"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām 08.10.2018 AS "Telekom Baltija"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
SIA "Lattelecom"
SIA "Tele2"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas noteikumos pasta nozarē 30.08.2018    
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 AS "Latvijas Gāze"
AS "Gaso"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 AS "Conexus Baltic Grid" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 AS "Conexus Baltic Grid" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 AS "Sadales tīkls" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 AS "Sadales tīkls"
AS "Augstsprieguma tīkls"
AS "Latvijas elektriskie tīkli"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku termiņš pagarināts līdz
17.08.2018
AS "Latvenergo"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
SIA “SMART Consulting”
(iesniegts:05.10.2018)
 
Konsultāciju dokuments par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku termiņš pagarināts līdz
17.08.2018
Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
(iesniegts:27.07.2018)
SIA "Jūrmalas siltums"
SIA "Liepājas enerģija"
AS "RĪGAS SILTUMS"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
(iesniegts:17.08.2018)
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
(iesniegts:17.09.2018)
SIA “SMART Consulting”
(iesniegts:05.10.2018)
 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018 SIA "Valmieras ūdens"
Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
SIA "JELGAVAS NOVADA KU"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodiku 27.07.2018 AS "Gaso"
AS "Conexus Baltic Grid"
AS "Latvenergo"
AS "Sadales tīkls"
AS "Augstsprieguma tīkls"
Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
(iesniegts:27.07.2018)
SIA "Jūrmalas siltums
SIA "Liepājas enerģija"
AS "Latvijas elektriskie tīkli"
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
(iesniegts:17.08.2018)
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgus analīzi 06.08.2018 SIA "Lattelecom"
Konkurences padome
 
Konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos tirgus analīzi 06.08.2018 SIA "Lattelecom"
Konkurences padome
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 09.07.2018 SIA "BITE Latvija"
Fiziska persona
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 06.06.2018 UAB "Lietuvos Duyu Tiekimas"
AS "Conexus Baltic Grid"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par piekļuvi saistītām iekārtām, noteikumos par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai un elektronisko sakaru tīkla tehniskajos un darbības noteikumos par piekļuvi datu plūsmai 31.05.2018 SIA "Lattelecom"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumiem 31.05.2018 SIA "Lattelecom"(1)
SIA "Lattelecom"(2)
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par vairumtirdzniecības līmeņa vietējas piekļuves fiksētā vietā un plašpatēriņa produktu vairumtirdzniecības līmeņa centralizētas piekļuves fiksētā vietā tirgu analīzi 31.05.2018 Konkurences padome
SIA "Lattelecom"
 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos elektronisko sakaru nozarē un noteikumos par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību
Informācijas iesniegšanas noteikumu grozījumu projekta 1.pielikums
Informācijas iesniegšanas noteikumu grozījumu projekta 2.pielikums
Informācijas iesniegšanas noteikumu grozījumu projekta 3.pielikums
Informācijas iesniegšanas noteikumu grozījumu projekta 4.pielikums
Informācijas iesniegšanas noteikumu grozījumu projekta 5.pielikums
Tirgus analīzes noteikumu grozījumu projekta pielikums
31.05.2018 VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
SIA "Lattelecom"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
SIA "Tele2"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 14.05.2018 AS "Gaso" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem 14.05.2018 AS "Conexus Baltic Grid"
AS "Latvenergo"
AS "Latvijas Gāze"
UAB "Lietuvos Duju Tiekimas"
SIA "Enefit"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumu obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā 10.05.2018 AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 20.04.2018 SIA "Tele2"
SIA "Lattelecom"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par noteikumiem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā 20.04.2018 SIA "Latvijas Mobilais Telefons" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem 09.03.2018 Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Zemnieku Saeima
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
SIA "PĻAVIŅU DM"
SIA "OŠUKALNS"
AS "Sadales tīkls"
AS "Augstsprieguma tīkls"
Ekonomikas ministrija
SIA "MURUS"
Lietotāja viedoklis
Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "KAUGURI"
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos 02.03.2018 Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 09.02.2018 AS "Conexus Baltic Grid" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 12.02.2018 SIA "Rīgas ūdens" Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā 02.02.2018 Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par grozījumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā 09.01.2018 Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti  
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 12.01.2018 AS "Latvenergo"
AS "Conexus Baltic Grid"
AS "Sadales tīkls"
AS "Gaso"
Ekonomikas ministrija
Apkopojums