IIAS

Drukāt
Pieslēgties IIAS

Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēma (IIAS) ir drošs un ērts veids kā regulētiem komersantiem iesniegt normatīvajos aktos noteikto informāciju - atskaites un dokumentus. IIAS nodrošina arī iesniegtās informācijas uzglabāšanu un analītisko apstrādi.

 Info_icon_1.png IIAS lietošanu nosaka Regulatora lēmums Nr.1/8 "Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas lietošanas noteikumi".

Info_icon_1.png Lai reģistrētos par IIAS lietotāju, Regulatorā licencētam vai reģistrētam komersantam jāaizpilda iesniegums (iesnieguma paraugs). Sīkāku aprakstu lasiet zemāk sadaļā “Kā kļūt par IIAS lietotāju?”

Info_icon_1.png IIAS lietotāju rokasgrāmata

Info_icon_1.png Apraksts, kā IIAS sistēmā automatizēti importēt iesniedzamos datus.

IIAS lietotājam tiek piešķirts tiesības, kas nosaka lietotāja iespējas veikt sistēmā atbilstošas darbības. Ir 4 lietotāju statusi, no kuriem pirmos divus piešķir tikai Regulators uz iesnieguma pamata.

1. Iesniegšanas tiesības (Amatpersona) - lietotājs,  kuram ir tiesības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vārdā sagatavot un iesniegt dokumentus Regulatoram izmantojot IIAS, kā arī skatīt sistēmā ievadīto informāciju un izveidot, mainīt un dzēst lietotājus, kuriem piešķirtas skatīšanās vai sagatavošanas tiesības.
Iesniegtie dokumenti tiek uzskatīti kā elektroniski parakstīti un tiem ir juridisks spēks.

2. Tiesību pārvaldnieks - lietotājs, kurš var izveidot, mainīt un dzēst komersanta lietotājus ar dokumentu skatīšanās un sagatavošanas tiesībām, kā arī skatīt sistēmā ievadīto informāciju un sagatavot dokumentus un tos saglabāt IIAS, bet nevar tos iesniegt. 
Tiesību pārvaldnieks var būt tikai viens no komersanta lietotājiem.

Papildus statusi, ko var izveidot komersanta lietotājs ar Iesniegšanas vai Tiesību pārvaldnieka lomu:

3. Sagatavošanas tiesības - lietotājs, kurš var skatīt sistēmā ievadīto informāciju un komersanta vārdā sagatavot dokumentus (ievadīt informāciju, pievienot failus) un saglabāt tos IIAS.

4. Skatīšanās tiesības - lietotājs, kurš var tikai skatīt IIAS ievadīto informāciju.

IIAS lietotājs var pārstāvēt vairākus komersantus, taču vienlaicīgi IIAS iespējams darboties tikai viena komersanta vārdā.

Lai izmantotu IIAS, komersantam nepieciešams dators, interneta pieslēgums, un pieejas tiesības IIAS.

Korektai IIAS darbībai ieteicams izmantot šādas pārlūkprogrammas:

  • Microsoft Internet Explorer 11 vai jaunāka;
  • Microsoft Edge;
  • Google Chrome 48 vai jaunāka;
  • Mozilla Firefox 44 vai jaunāka;
  • Apple Safari 7 vai jaunāka.

Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu IIAS funkcionalitāti.

Pieslēgties IIAS