Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā SIA “Bauskas ūdens” tarifs samazināts par 14,4%

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus SIA “Bauskas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 2022. gada 1.janvāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Bauskas pilsētā, izņemot Mūsas upes kreiso krastu, un Jauncodes, Elektriķu, Mūsas ciemā būs 0,86 EUR/m³ (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,34 EUR/m³ (bez PVN).

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veidos 2,20 EUR/m³ (bez PVN). Vērtējot tarifu projektu, SPRK vairākkārtīgi komersantam pieprasīja papildu informāciju tarifu projekta precizēšanai. Tā rezultātā izskatīšanas gaitā kopējais tarifs tika samazināts par 14,4% jeb 0,37 EUR/m3, salīdzinot ar sākotnēji SIA “Bauskas ūdens” iesniegto.

Neskatoties uz tarifu samazinājumu izvērtēšanas gaitā, jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs kopumā būs par 0,39 EUR/m3 lielāks nekā šobrīd spēkā esošais kopējais tarifs, ko pirms 13 gadiem, 2008.gadā apstiprināja Jelgavas reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators.

“Galvenokārt tarifu pieaugumu ietekmējis kopējais izmaksu pieaugums valstī – vidējā alga, elektroenerģijas izmaksas, degvielas izmaksas, nodokļi u.c. Turklāt uzņēmumam pastāvīgi ir pienākums nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, kas arī prasa nozīmīgus finanšu ieguldījumus ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pilnveidošanā,” skaidro SPRK Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska.

SIA “Bauskas ūdens” ir realizējis vairākus attīstības projektus, tostarp laikā no 2010. līdz 2014.gadam ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu ir realizējusi projektu, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti Bauskas novada iedzīvotājiem. Visu projektu ietvaros ierīkoti jauni, gan arī pārbūvēti jau esošie ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkli, kā arī ierīkota jauna ūdens sagatavošanas stacija un II pacēluma sūkņu stacija, kā arī veikti citi sistēmas uzlabojumi.

Plānoto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai SIA “Bauskas ūdens” iesniedza 2020.gada 12. oktobrī. SPRK, veicot tarifu projekta izvērtējumu, uzņēmumam lūdza iesniegt papildu informāciju un skaidrojumus precizējumiem. Komersants sniedza visu nepieciešamo informāciju.

SPRK, izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Bauskas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.