Talsos siltumenerģijas pakalpojumus arī turpmāk sniegs SIA "Talsu BIO-ENERĢIJA"

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien nolēma izsniegt licenci SIA “Talsu BIO-ENERĢIJA” siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu sniegšanai turpmākajiem 20 gadiem. Komersants siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus turpmāk sniegs tikai Talsu pilsētā.

Iesniegums siltumenerģijas pārvades un sadales licences saņemšanai iesniegts, jo 2018.gada 7. septembrī beigsies SIA “Talsu BIO-ENERĢIJA” licences darbības termiņš ar licences darbības zonu Talsu pilsētā, Rojā, pansionātā „Lauciene” un SBSA centrā „Veģi”.

SIA „Talsu BIO-ENERĢIJA” rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, lai sniegtu sabiedrisko pakalpojumu siltumenerģijas pārvadē un sadalē Talsos, Talsu novadā. Regulatora padome izsniedza komersantam licenci no 2018.gada 8.septembra līdz 2038.gada 7.septembrim.

Siltumapgādes nozarē regulējamie pakalpojumi ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Siltumenerģijas pakalpojums ir regulējams, ja kopējā uzstādītā siltuma jauda pārsniedz 1 MW un kopējais lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh gadā.