Sūdzību skaits enerģētikā pieaug par 25%

Drukāt
Siltumenerģija,
Elektroenerģija,
Dabasgāze

Pagājušajā gadā visvairāk sūdzības saņemtas par uzskaiti un norēķiniem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) dati liecina, ka par norēķiniem sūdzējušies ap 37% lietotāju. Kopumā enerģētikas nozarē saņemtas 70 sūdzības, kamēr 2019. gadā bija 56 sūdzības.

Lietotāju sūdzības saistībā ar siltumenerģijas jautājumiem pieaugušas par 5 jeb 83%, savukārt dabasgāzes nozarē par 1 sūdzību jeb 5%, bet elektroenerģijas nozarē tās pieaugušas par 8 sūdzībām jeb 26%.

Visās trīs enerģētikas nozarēs joprojām lietotājiem aktuālākie ir norēķinu jautājumi ar saviem pakalpojumu sniedzējiem. Sūdzības par rēķiniem un rēķinos iekļauto informāciju citu sūdzību starpā dominē jau vairāk nekā 15 gadus, un arī pērn tas bija biežākais domstarpību jautājums – 37% jeb 26 sūdzības no kopējā sūdzību skaita.

Kāpēc ir svarīgi sekot līdzi savam patēriņam un regulāri nodot skaitītāju rādījumus? Par to lasi SPRK pērnā gada relīzē. Vienlaikus SPRK novērojumi liecina, ka lietotāji bieži saskaras ar neskaidrībām par enerģijas piegādes pārtraukšanu.

“Tas, ja objektā vairs netiek lietota enerģija, nenozīmē, ka līgums lietotājam ar tirgotāju nav spēkā. Šajā gadījumā sistēmas operators turpina sniegt pakalpojumu, lai gan enerģiju lietotājs nelieto, kā arī saņem rēķinus – fiksēto maksu atbilstoši pieslēguma jaudai. Lai tā nenotiktu, aicinām informēt tirgotāju par enerģijas piegādes pārtraukšanu un izpildīt visas nepieciešamās darbības,” skaidro SPRK pārstāvis Jānis Negribs.

Lai lietotāji nesaņemtu rēķinus par pakalpojumiem, kurus tie vairs nevēlas saņemt, SPRK atgādina pamatnosacījumus elektroenerģijas un dabasgāzes piegādes pārtraukšanai.

Kā pārtraukt elektroenerģijas piegādi objektam?

  • Ja objektā nav jauns lietotājs, pārtrauc līgumu ar tirgotāju un sistēmas operatoru;
  • Ja objektā ienāk jauns lietotājs, sastādi pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā fiksēti skaitītāja rādījumi objekta maiņas brīdī, saglabājot esošo līgumu.

Kā pārtraukt dabasgāzes piegādi?

  • Atslēdz dabasgāzes piegādi – uzzini, kā to veikt AS “Gaso” mājaslapā!;
  • Ja objektā ir jauns lietotājs, noslēdz jaunu dabasgāzes līgumu.

Ar SPRK apkopoto sūdzību pārskatu enerģētikas nozarē 2020.gadā aicinām iepazīties interaktīvā infografikā.