Stiprinot dabasgāzes apgādes drošumu, SPRK veikusi grozījumus Inčukalna krātuves darbības regulējumā

Drukāt
Dabasgāze

Turpinot stiprināt Latvijas dabasgāzes apgādes drošumu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi grozījumus Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos. Jaunās izmaiņas paredz iespēju sistēmas lietotājiem veikt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē brīdī, kad notiek dabasgāzes izņemšana no tās. Grozījumi arī precizē kārtību, kādā sistēmas lietotājs norēķinās par iesūknēšanas procesā patērēto degvielas gāzi.

“Ģeopolitisko apstākļu ietekmē infrastruktūras operatoriem enerģētikas nozarē Eiropā, tostarp Latvijā nākas pielāgoties dinamiskiem tirgus apstākļiem. Inčukalna pazemes gāzes krātuve ir stratēģiski svarīgs infrastruktūras objekts Latvijas un Baltijas dabasgāzes apgādes drošuma nodrošināšanai reģionā, kuras darbību pārvalda AS “Conexus Baltic Grid”. Izmaiņas krātuves darbības principos ir pārdomāts un stratēģisks solis elastīgākai krātuves darbības nodrošināšanai apstākļos, kad dabasgāzes piegādes iespējas ir ierobežotas,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Izmaiņas noteikumos paredz iespēju sistēmas lietotājiem krātuves cikla izņemšanas sezonā (no 15.oktobra līdz nākamā gada 30. aprīlim) veikt arī dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē. Lai krātuves cikla izņemšanas sezonas laikā nodrošinātu dabasgāzes iesūknēšanu, AS “Conexus Baltic Grid” būs jāsniedz objektīvs pamatojums.

Viens no šādiem pamatotiem iemesliem ir kompetentās valsts pārvaldes iestādes izsludinātais kāds no krīzes līmeņiem, kas atrunāts gāzes piegādes drošības regulā, un saistībā ar to noteiktais pienākums sistēmas operatoram izņemšanas sezonas laikā atļaut sistēmas lietotājiem iesūknēt dabasgāzi krātuvē.

Attiecīgi laiks, kad izņemšanas sezonā sistēmas lietotājiem būs pieejama dabasgāzes iesūknēšana, sistēmas operatoram būs jāpaziņo savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā divas dienas pirms dabasgāzes iesūknēšanas jaudas pieejamības laika.

Tāpat kā iesūknēšanas, tā arī izņemšanas sezonas laikā dabasgāzes iesūknēšanu nodrošina dabasgāzes pārsūknēšanas agregāti, kuru darbībai nepieciešams izmantot degvielas gāzi. Šo degvielas gāzi nodrošina sistēmas lietotājs par saviem līdzekļiem, un tās apjomu nosaka atbilstoši sistēmas operatora attiecīgā krātuves cikla iesūknēšanas sezonai noteiktajam degvielas gāzes patēriņa koeficientam.

Grozījumi paredz to, – ja sistēmas operatora patērētais degvielas gāzes daudzums dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai būs mazāks nekā iesūknēšanas laikā saņemtais dabasgāzes apjoms no sistēmas lietotāja, sistēmas operators atdos neizmantoto degvielas gāzi sistēmas lietotājam proporcionāli faktiski iesūknētajam daudzumam iesūknēšanas laikā.

Savukārt, ja patērētais degvielas gāzes daudzums būs lielāks, sistēmas lietotājam atbilstošo degvielas gāzes daudzumu būs jānodod sistēmas operatoram krātuvē vai pārvades virtuālajā tirdzniecības punktā 10 dienu laikā pēc sistēmas operatora paziņojuma par to.

Sagatavoto grozījumu projektu š.g. 1.septembrī iesniedza sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid”. Apstiprinātie grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas “Latvijas Vēstnesis”.

Publiskā konsultācija par noteikumu grozījumiem norisinājās no š.g. 6.oktobra līdz 20. oktobrim, kuras laikā SPRK saņēma divus komentārus no AS “Conexus Baltic Grid”, kas ņemti vērā. Ar noteikumu grozījumiem SPRK aicina iepazīties šeit.

Ziņas titulbildē izmantots AS "Conexus Baltic Grid" publicitātes foto.