Stājas spēkā izmaiņas Inčukalna gāzes krātuves izmantošanā

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi izmaiņas regulējumā turpmākai Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbībai. Izmaiņas stājas spēkā no šā gada 14.marta. Krātuves jaudas rezervēšana tiek uzsākta šā gada 17. martā.

Saskaņā ar precizētajiem noteikumiem rezervēšanai pieejamā jauda ir publicēta AS “Conexus Baltic Grid” mājaslapā vienu dienu pirms rezervēšanas uzsākšanas – 16. martā. Plašāk: https://bit.ly/2vpL9IV

Precizētais regulējums noteic, ka jaudas produktus piešķir pēc 24h jaudas produktu rezervēšanas. Šis mehānisms nodrošinās vienlīdzīgas iespējas visiem tirgus dalībniekiem. Grozījumos noteikta divu gadu grupētās jaudas produkta rezervēšanas un izmantošanas kārtība. Ar grozījumiem tiek ieviests arī jauns krātuves jaudas produkts. Turpmāk paredzēts izmantot arī krājumu pārcelšanas produktu, kura mērķis ir samazināt krājumu atlikumu krātuvē pēc dabasgāzes izņemšanas sezonas beigām.

Vienlaikus papildinātas prasības krātuves operatoram saistībā ar informācijas publicēšanu. Turpmāk krātuves operatora mājaslapā tiks publicēta informācija par krātuves pieejamo un tehnisko jaudu ne tikai esošajam, bet arī nākamajam krātuves ciklam. Tas nepieciešams krātuves jaudas rezervēšanas un izmantošanas plānošanai.

Apstiprinātā grozījumu redakcija salīdzinājumā ar publiski konsultēto grozījumu projektu nav būtiski mainījusies, veikti vien daži precizējumi. Proti, noteikts precīzs dabasgāzes iesūknēšanas un izņemšanas sezonas sākuma un beigu laiks. Iesūknēšanas sezona sākas attiecīgā gada 1. maijā un ilgst līdz 14. oktobrim. Izņemšanas sezona ilgs no attiecīgā gada 15.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim.

Tāpat precizēta kārtība krājumu atlikumu pārcelšanai nākamajam krātuves ciklam. Proti, neatkarīgi no rezervētā jaudas produkta veida attiecībā uz krājumiem krātuvē, kas pārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas attiecīgā produkta ietvaros, tiks uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis krājumu pārcelšanas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, kuram piemēros nākamajam krātuves ciklam noteikto krājumu pārcelšanas produkta tarifu.

Publiskās konsultācijas laikā kopumā saņemti 41 priekšlikums no sešiem tirgus dalībniekiem. No tiem par 39 priekšlikumi tika ņemti vērā, savukārt par diviem – vienošanās netika panākta.

Plašāk ar izmaiņām noteikumus aicinām iepazīties SPRK mājaslapā: https://bit.ly/33khLjN