SPRK paredz izveidot Konsultatīvo padomi; izsludina publisko konsultāciju par tās nolikuma projektu

Drukāt
Atkritumu apglabāšana,
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsludinājusi konsultāciju par nolikuma projektu, kas noteiks Konsultatīvās padomes darbības principus un funkcijas. Tās uzdevums būs sniegt ieteikumus par SPRK darbības stratēģiju un nozaru regulējuma pilnveidošanu.

Konsultatīvās padomes izveidošanu paredz Regulatora likuma grozījumi, kas stājās spēkā šā gada 12. martā. Likumā Konsultatīvās padomes izveidošana tika ietverta, ņemot vērā OECD rekomendācijas.

Nolikuma projekts paredz virkni nosacījumu tās izveidei. Konsultatīvo padomi veidos vairāku institūciju dalībnieki, pārstāvot gan ministrijas, gan nevalstiskās organizācijas. Tās darbības mērķis ir sekmēt ciešāku sadarbību, nodrošināt informācijas un viedokļu apmaiņu starp SPRK un citām uzraugošām iestādēm un sociāliem partneriem.

“Ideja par Konsultatīvās padomes izveidi, mūsu ieskatā ir vērtējama pozitīvi. Ceram arī uz aktīvu sadarbības partneru iesaisti, saņemot priekšlikumus par pilnveidojumiem mūsu ikdienas darbā. Vienlaikus tā būs vienota platforma, kurā kopīgi apspriest jautājumus, kas SPRK ir aktuāli regulējamās nozarēs. Īpaši svarīgi tas ir brīžos, kad plānotas būtiskas izmaiņas nozaru regulējumā, kas skar komersantu darbību un pakalpojumu lietotāju intereses,” stāsta SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Konsultatīvās padomes sanāksmes būs atklātas, kā arī informācija par tās darbību būs publiski pieejama SPRK mājas lapā www.sprk.gov.lv.

Ar konsultācijas dokumentu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā: http://ejuz.lv/6gmk. Priekšlikumus un komentārus par nolikuma projektu lūdzam sniegt līdz 2020.gada 18. maijam, sūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.

Nolikuma projekta plānotais spēkā stāšanās laiks – 2020.gada 1. jūnijs.