SPRK apstiprina Konsultatīvās padomes nolikumu

Drukāt
Atkritumu apglabāšana,
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprina nolikumu, kas turpmāk noteiks Konsultatīvās padomes darbības principus un funkcijas. Tās uzdevums būs sniegt ieteikumus par SPRK darbības stratēģiju un nozaru regulējuma pilnveidošanu.

Konsultatīvās padomes izveidošanu atbilstoši OECD rekomendācijām paredz likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.

Konsultatīvās padomes darbā piedalīsies pārstāvji gan no regulējamo nozaru ministrijām, gan no patērētāju un uzņēmēju intereses pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām. Tās darbības mērķis būs sekmēt ciešāku sadarbību, nodrošināt informācijas un viedokļu apmaiņu starp SPRK un citām uzraugošām iestādēm un sociāliem partneriem.

“Ideja par Konsultatīvās padomes izveidi, mūsu ieskatā ir vērtējama pozitīvi. Ceram arī uz aktīvu sadarbības partneru iesaisti, saņemot priekšlikumus par pilnveidojumiem mūsu ikdienas darbā. Vienlaikus tā būs vienota platforma, kurā kopīgi apspriest jautājumus, kas SPRK ir aktuāli regulējamās nozarēs. Īpaši svarīgi tas ir brīžos, kad plānotas būtiskas izmaiņas nozaru regulējumā, kas skar komersantu darbību un pakalpojumu lietotāju intereses,” stāsta SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Konsultatīvās padomes sanāksmes būs atklātas, kā arī informācija par tās darbību būs publiski pieejama SPRK mājas lapā www.sprk.gov.lv.

Ar Konsultatīvās padomes nolikumu var iepazīties SPRK mājaslapā. Nolikums stājas spēkā 2020.gada 1. jūnijā.