SPRK aicina uz uzklausīšanas sanāksmi par AS “Latvijas Pasts” iesniegto abonēto preses piegādes tarifu

Drukāt
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina paust viedokli par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” iesniegto abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma tarifu projektu (preses piegādes tarifs). Lai uzklausītu viedokļus, SPRK organizē attālinātu uzklausīšanas sanāksmi 2020. gada 5. jūnijā plkst. 11:00.

AS “Latvijas Pasts” tarifu projektu SPRK iesniedza šogad aprīlī, pamatojoties uz 2019. gada rudenī SPRK pieņemto lēmumu – pienākumu AS “Latvijas Pasts” nodrošināt preses piegādi par vienotu tarifu visā Latvijas teritorijā sākot no 2021. gada 1. janvāra.

Šis ir pirmais preses piegādes tarifs, kuru stiprina SPRK, jo iepriekš preses piegāde tika nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un ņemot vērā valsts budžeta dotāciju.

Sanāksmē AS “Latvijas Pasts” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. SPRK norāda, ka iesniegtais tarifu projekts var mainīties tā izskatīšanas laikā.

Pirms uzklausīšanas sanāksmes ar informāciju par tarifa projektu var iepazīties SPRK mājaslapā: https://bit.ly/2A21o0N. Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt priekšlikumus, kā arī ieteikumus par tarifu projektu.

Savu dalību attālinātā sanāksmē interesenti ir aicināti pieteikt, rakstot uz: juris.kezberis@sprk.gov.lv līdz 2020. gada 3. jūnijam.

Tāpat lietotājiem ir iespēja savus priekšlikumus sniegt elektroniski pirms uzklausīšanas sanāksmes norises. SPRK rūpīgi izvērtēs gan uzklausīšanas sanāksmes laikā izteiktos, gan elektroniski saņemtos priekšlikumus.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā. Gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.