SPRK uzsāk konsultācijas par grozījumiem elektroenerģijas sadales un pārvades tarifu aprēķināšanas metodikās

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir publicējusi konsultāciju dokumentu, lai informētu sabiedrību un uzzinātu ieinteresēto personu viedokli par SPRK plānotajiem grozījumiem elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikās. Grozījumu projekti sagatavoti, lai iespējamu būtisku izmaiņu gadījumā izmaksām samazinoties sistēmu operatori varētu īsākā termiņā pārskatīt tarifu vērtības. 

“Šī gada maijā pieņemtie lēmumi par AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls” sniegto pakalpojumu tarifiem bija par pamatu plašai diskusijai sabiedrībā, kā arī valsts noteiktiem papildu atbalsta pasākumiem. SPRK atbalsta rosinājumu pārskatīt šos tarifus ātrāk, nekā paredz līdzšinējā metodika. Tāpēc esam sagatavojuši grozījumus metodikā ar mērķi pilnveidot tiesisko regulējumu, lai AS “Sadales tīkls” tarifu vērtību pārskatīšana būtu iespējama jau no 2024. gada 1. janvāra, paredzot operatoram pienākumu līdz 2023. gada decembrim iesniegt un publicēt pārrēķinātas tarifu vērtības. Uzsvēršu, ka minētie grozījumi paredzēti kā pārejas noteikumi īpaši šai situācijai.
Vienlaikus joprojām aicinām iedzīvotājus izvērtēt sava elektroenerģijas pieslēguma parametrus un izvēlēties optimālāko risinājumu atbilstoši mājsaimniecības vajadzībām,” akcentē SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola. 

Konsultāciju dokuments attiecas uz grozījumiem SPRK 2022.gada 28.novembra lēmumā Nr.1/41 “Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un grozījumiem SPRK 2022.gada 29.augusta lēmumā Nr.1/18 “Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Grozījumu projekti sagatavoti, lai būtisku izmaiņu gadījumā abi sistēmas operatori var īsākā termiņā pārskatīt ar SPRK 2023.gada 22.maija lēmumu Nr.65 “Par akciju sabiedrības "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem” un lēmumu Nr.64 “Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem”  apstiprinātos tarifus.

Kopš sadales un pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu apstiprināšanas ir mainījušās arī elektroenerģijas cenas prognozes un līdz ar to arī elektroenerģijas zudumu un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas izmaksas, kā arī operatori ir aktualizējuši darbības izmaksu prognozes turpmākajam periodam. 
Sagatavotie grozījumi papildina regulējumu, lai  saīsinātu pirmo tarifu periodu no 18 uz sešiem mēnešiem un noteiktu sistēmas operatoriem pienākumu šā gada novembrī iesniegt informāciju par pirmā tarifu perioda regulatīvā rēķina atlikumu. 

Grozījumu projektos paredzētās izmaiņas tarifos varēs piemērot ar 2024.gada 1.janvāri, pieņemot, ka sistēmas operatori savlaicīgi publicēs jaunās tarifu vērtības,  un tās būs aprēķinātas atbilstoši metodikai. 
Ar konsultāciju dokumentu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā

Priekšlikumus un komentārus par grozījumu projektiem SPRK aicina iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniski, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi [email protected] līdz 2023.gada 27.oktobrim.