SPRK soda SIA “LM Service” par elektroenerģijas tirdzniecību bez reģistrācijas

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) pieņēmusi lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā. SPRK uzlikusi SIA “LM Service” soda naudu 9 373,11 eiro apmērā par elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu bez reģistrācijas. Pārkāpums veikts laikā no 2017. gada 18. jūnija līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Izvērtējot lietas apstākļus un faktus, SPRK konstatēja, ka SIA “LM Service” nepilnu trīs gadu laikā ir iepirkusi ievērojami lielāku elektroenerģijas apjomu nekā pašpatēriņam nepieciešams. Lietas izskatīšanas gaitā SPRK pārliecinājusies, ka elektroenerģijas pārpalikumu komersants pārdevis tālāk lietotājiem, kas atbilst elektroenerģijas tirdzniecības darījumam. Šādu informāciju apliecina darījumos iesaistīto komersantu iesniegtie dati SPRK un AS “Sadales tīkls” sniegtā informācija.

Tā rezultātā SPRK secinājusi, ka SIA “LM Service” nepilnu trīs gadu laikā ir sniegusi elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu bez reģistrācijas. Šādas rīcības rezultātā SIA “LM Service” ir guvusi papildu ieņēmumus, kavējusi tirgus pārskatāmību un konkurenci, kā arī maldinājusi elektroenerģijas piegādātāju. Tostarp komersants izvairījies no nodevas maksāšanas par sabiedrisko pakalpojuma regulēšanu un informācijas sniegšanas SPRK tirgus uzraudzības nolūkos.

Nosakot soda apmēru, SPRK vērtēja pārkāpuma raksturu, kā arī atbildību pastiprinošos, gan mīkstinošos apstākļus. Pēc SPRK rīcībā esošās informācijas no 2020.gada 1.maija pārkāpuma darbības vairs nav konstatējamas, šo apstākli SPRK ņēma vērā kā vainu mīkstinošu.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam elektroenerģijas tirdzniecība ir regulējams sabiedriskais pakalpojums neatkarīgi no pārdotā apjoma un ar elektroenerģijas tirdzniecību var nodarboties vienīgi elektroenerģijas tirgotājs, kas reģistrējies SPRK.