SPRK soda SIA “Balex Metal Vidzeme” par elektroenerģijas tirdzniecību bez reģistrācijas

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) pieņēmusi lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā. Ar to nolemts SIA “Balex Metal Vidzeme” uzlikt soda naudu 9 257,68 eiro apmērā par elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu bez reģistrācijas laika posmā no 2018. gada aprīļa līdz 2020. gada 19. oktobrim.

Izvērtējot lietas apstākļus un faktus, SPRK konstatēja, ka SIA “Balex Metal Vidzeme” ilgtermiņā ir iepirkusi ievērojami lielāku elektroenerģijas apjomu nekā pašpatēriņam nepieciešams. Lietas izskatīšanas gaitā SPRK pārliecinājusies, ka elektroenerģijas pārpalikumu komersants pārdevis tālāk lietotājam, kas atbilst elektroenerģijas tirdzniecības darījumam. Tāpat SPRK pārliecinājusies, ka komersanta tehniskās iespējas pieļauj iepirkto elektroenerģiju pašpatēriņam izlietot vien nelielā apjomā. Šādu informāciju apliecina vienlaikus AS “Sadales tīkls” sniegtā informācija.

Tā rezultātā SPRK secinājusi, ka SIA “Balex Metal Vidzeme” vairāk nekā divus gadus ir sniegusi elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu bez reģistrācijas. Šādas rīcības rezultātā SIA “Balex Metal Vidzeme” ir guvusi papildu ieņēmumus, kavējusi tirgus pārskatāmību un konkurenci, kā arī maldinājusi elektroenerģijas piegādātāju. Tostarp komersants izvairījies no nodevas maksāšanas par sabiedrisko pakalpojuma regulēšanu un informācijas sniegšanas SPRK tirgus uzraudzības nolūkos.

Nosakot soda apmēru, SPRK vērtēja pārkāpuma raksturu, kā arī atbildību pastiprinošos un mīkstinošos apstākļus. Pārkāpuma lietas izvērtēšanas laikā SIA “Balex Metal Vidzeme” ir pārtraukusi savas darbības un reģistrējusies SPRK elektroenerģijas tirgotāju reģistrā. Šo apstākli SPRK ņēma vērā kā vainu mīkstinošu.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam elektroenerģijas tirdzniecība ir regulējams sabiedriskais pakalpojums neatkarīgi no pārdotā apjoma un ar elektroenerģijas tirdzniecību var nodarboties vienīgi elektroenerģijas tirgotājs, kas reģistrējies SPRK.