SPRK šobrīd nevirzīs konsultācijā apspriestās izmaiņas Inčukalna PGK lietošanas noteikumos; tiks veikta iecerētā regulējuma pilnveide

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) šobrīd neveiks izmaiņas Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) lietošanas noteikumos saistībā ar iesūknēšanas jaudu regulējumu. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā tirgus dalībnieku iesniegtos viedokļus publiskās konsultācijas laikā. AS “Conexus Baltic Grid” turpinās darbu pie iecerētā regulējuma pilnveides.

SPRK rīkotās publiskās konsultācijas un viedokļu saskaņošanas sanāksmes laikā viedokli paudušie tirgus dalībnieki vienprātīgi norādīja, ka neatbalsta dabasgāzes iesūknēšanas līknes regulējuma ietveršanu Inčukalna PGK lietošanas noteikumos.

“Ņemot vērā tirgus dalībnieku nostāju, AS “Conexus Baltic Grid” turpinās darbu pie Inčukalna PGK darbības regulējuma pilnveidošanas, tādēļ aicinām tirgus dalībniekus sadarboties ar operatoru regulējuma pilnveides iespējami labākā risinājuma rašanai. Pateicamies visiem, kuri publiskās konsultācijas laikā sniedza viedokļus un priekšlikumus. Lai ieviestu uz tirgu orientētu Inčukalna PGK darbības risinājumu, SPRK ieskatā ir būtiski meklēt koordinētu risinājumu krātuves jaudu efektīvai izmantošanai un saglabāt elastību krātuves darbībā,” komentējot konsultācijas rezultātu par Inčukalna PGK lietošanas noteikumiem, norāda SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Jau ziņots, ka no š.g. 12. līdz 26.janvārim norisinājās SPRK organizēta Inčukalna PGK lietošanas noteikumu grozījumu projekta, kurā noteikts dabasgāzes iesūknēšanas līknes regulējums, publiskā konsultācija. Savukārt š.g. 14.februārī notika viedokļu saskaņošanas sanāksme. 

Publiskajā konsultācijā piedāvātā regulējuma mērķis bija vērsts uz uzglabāšanas sistēmas operatora un Inčukalna PGK lietotāju interešu līdzsvarojošu tiesisko risinājumu, lai sekmētu krātuves jaudas efektīvu izmantošanu, kā arī dabasgāzes iesūknēšanas sezonas laikā samazinātu Inčukalna PGK pārslodzes riskus. 

Plašāk par š.g. 12.janvārī izsludināto konsultāciju un iecerētajiem grozījumiem SPRK publicētajā ziņā: https://ieej.lv/JaeSy

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus.

Ziņas titulbildē izmantots AS "Conexus Baltic Grid" publicitātes foto.