SPRK saskaņo noteikumus izsoles rīkošanai par dabasgāzes uzglabāšanu Inčukalnā

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saskaņojusi noteikumus izsolei par dabasgāzes uzglabāšanu Inčukalna gāzes krātuvē. Piedāvājumus iesniedz jebkurš dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves lietotājs. Šogad izsoli plānots organizēt aprīļa mēnesī, par ko atsevišķi ziņos AS “Conexus Baltic Grid”.

AS “Conexus Baltic Grid” izsoles noteikumos iekļauti arī SPRK priekšlikumi. Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, šogad pirmo reizi piedāvājumu iesniegšana un to atvēršana tiks paralēli organizēta arī elektroniski, ievērojot konfidencialitātes un drošības pasākumus.

Šāda veida izsole notiek jau trešo gadu. Tā nepieciešama, lai nodrošinātu nepieciešamo jaudu dabasgāzes izņemšanai no Inčukalna krātuves izsludinātās enerģētiskās krīzes laikā. Nepieciešamais dabasgāzes apjoms, kas krātuvē jānodrošina līdz 2021. gada 1. martam, ir 2 845 tūkst. MWh. Pienākums nodrošināt nepieciešamo jaudu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, ir uzticēts AS “Conexus Baltic Grid”.

Atbilstoši noteikumiem AS “Conexus Baltic Grid” izvērtē izsolē iesniegtos un izvēlas ekonomiski izdevīgākos piedāvājumus, pēc iespējas samazinot ar jaudas nodrošināšanu saistītās pārvades sistēmas operatora izmaksas. Lēmums par izsoles rezultātiem tiek pieņemts septiņu darba dienu laikā pēc izsoles piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Ja iesniegtie piedāvājumi nesasniedz kopējo izsolē noteikto apjomu – 2 845 tūkst. MWh, AS “Conexus Baltic Grid” ir tiesīgs rīkot vel izsoles, lai nodrošinātu nepieciešamo dabasgāzes apjomu krātuvē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties AS "Conexus Baltic Grid" mājaslapā.