SPRK saskaņo kārtību, kādā īsteno Krievijas dabasgāzes piegāžu aizliegumu

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saskaņojusi vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu jauno redakciju, ko Latvijas pārvades sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” izstrādājis sadarbībā ar Igaunijas pārvades sistēmas operatoru AS “Elering”. Noteikumi papildināti ar kārtību, kā turpmāk tiks nodrošināts normatīvajos aktos noteiktais dabasgāzes piegādes aizliegums no Krievijas. 

“Noteikumos precīzi atrunātas darbības un abu valstu – Latvijas un Igaunijas – dabasgāzes pārvades operatoru tiesības, lai reģionā nodrošinātu dabasgāzes apgādes drošumu, kā arī izpildītu Enerģētikas likumā noteikto aizliegumu Krievijas dabasgāzes piegādēm Latvijā. Regulējums attieksies uz vienoto Igaunijas un Latvijas balansēšanas zonu, kas darbojas dabasgāzes tirgū, kurā apvienoti trīs valstu – Somijas, Igaunijas un Latvijas – tirgi,” stāsta SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola. 

Atbilstoši š.g. 14. jūlijā pieņemtajiem grozījumiem Enerģētikas likumā no 2023. gada 1. janvāra dabasgāzes piegādes no Krievijas ir aizliegtas. Līdzīgas izmaiņas normatīvajā regulējumā pieņemtas arī Igaunijā. Pamatojoties uz minētajām regulējuma izmaiņām, AS “Conexus Baltic Grid” sadarbībā ar Igaunijas pārvades sistēmas operatoru izstrādāja kārtību, kādā veidā vienotajā Igaunijas un Latvijas balansēšanas zonā tiks nodrošināts dabasgāzes piegādes aizliegums no Krievijas. Izņēmums noteikts tikai tranzīta plūsmām. Proti, caur Igaunijas, Latvijas un Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmām dabasgāze no Krievijas var tikt transportēta tikai uz Krievijas Federācijā ietilpstošo Kaļiņingradas apgabalu. Pārvades sistēmas operatoriem būs tiesības dabasgāzes tranzīta jaudas piešķiršanas pieprasījumu arī noraidīt, lai tādējādi mazinātu ietekmi uz citiem sistēmas lietotājiem un veicinātu piegādes drošumu reģionā. 

Latvijas un Igaunijas regulatīvās iestādes par vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu jaunās redakcijas virzīšanu saskaņošanai vienojās š.g. 28. novembrī. Igaunijas regulatīvā iestāde lēmumu par šādas kārtības saskaņošanu pieņēmusi š.g. 30. novembrī, bet Latvijas regulatīvās iestādes (SPRK) padome – š.g. 8. decembrī. 

Par vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu grozījumu projektu tika organizētā publiskā apspriešana, ko rīkoja AS “Conexus Baltic Grid” sadarbībā ar AS “Elering”, kas ilga no š.g. 10. novembra līdz 18. novembrim.