SPRK saskaņo izsoles procedūru dabasgāzes uzglabāšanai Inčukalnā valsts enerģētikas krīzes gadījumā

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saskaņojusi izsoles procedūru, kādā notiks dabasgāzes uzglabāšana Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, lai nodrošinātu krātuvē nepieciešamo jaudu, brīdī, ja valstī iestājas enerģētikas krīze. Izsoli AS “Conexus Baltic Grid” plāno rīkot aprīlī, par ko atsevišķi tirgus dalībniekus informēs operators.

Piedāvājumus par to, kādu apjomu katrs tirgus dalībnieks plāno noglabāt krātuvē, varēs sniegt jebkurš sistēmas lietotājs, kurš izmanto krātuvi un pārvades sistēmu. Piedāvājumi būs iesniedzami elektroniski, ievērojot konfidencialitātes un drošības pasākumus.

Šāda veida izsole notiek jau ceturto gadu. Tā nepieciešama, lai nodrošinātu Inčukalna krātuvē nepieciešamo jaudu gadījumā, ja valstī iestātos enerģētikas krīze un valsts apdraudējums, un krātuves operators varētu nodrošināt dabasgāzēs izņemšanu no krātuves, piegādājot to mājsaimniecībām, slimnīcām, glābšanas dienestiem un citiem primārajiem lietotājiem.

Nepieciešamais dabasgāzes apjoms, kas krātuvē jānodrošina līdz 2022. gada 1. martam, ir 2 845 tūkst. MWh jeb 270 milj. m3. Pienākums nodrošināt nepieciešamo jaudu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, ir uzticēts AS “Conexus Baltic Grid”.

Izsolē iesniegtos piedāvājumus plānots atvērt 2021.gada 27.aprīlī plkst.11.00. Lēmums par izsoles rezultātiem tiek pieņemts septiņu darba dienu laikā pēc izsoles piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbilstoši izsoles procedūrai AS “Conexus Baltic Grid” izvērtēs izsolē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas saimnieciski izdevīgākos, pēc iespējas samazinot ar jaudas nodrošināšanu saistītās pārvades sistēmas operatora izmaksas.

Ja iesniegtie piedāvājumi nesasniedz kopējo izsolē noteikto apjomu – 2 845 tūkst. MWh, AS “Conexus Baltic Grid” ir jārīko atkārtota izsole, līdz brīdim, kad tiek sasniegts nepieciešamais dabasgāzes apjoms krātuvē.

Ar izsoles procedūru varēs drīzumā iepazīties AS "Conexus Baltic Grid" mājaslapā.