SPRK saskaņo Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumus vienotajam dabasgāzes tirgum

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saskaņojusi vienotos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumus. To izstrādē piedalījās Igaunijas dabasgāzes pārvades sistēmas operators AS “Elering” sadarbībā ar Latvijas pārvades sistēmas operatoru AS “Conexus Baltic Grid”.

Vienotajos noteikumos veikti esošā dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas regulējuma precizējoši grozījumi, nodrošinot dabasgāzes pārvades sistēmas lietotāju un pārvades sistēmas operatoru efektīvāku sadarbību.

Vienotie noteikumi nosaka dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas kārtību Igaunijas un Latvijas vienotajā balansēšanas zonā, kura sāka darbību 2020.gada 1.janvārī. Tie nosaka dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas kārtību vienotajā balansēšanas zonā. Noteikumi nosaka Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru un pārvades sistēmas lietotāju tiesības un pienākumus, veicot dabasgāzes pārvades sistēmas jaudas rezervēšanu, nominācijas, kā arī piešķīruma noteikšanas kārtību.

Vienotajos noteikumos precizēti dabasgāzes pārvades sistēmas jaudas rezervēšanas nosacījumi ieejas un izejas punktos ar trešajām valstīm un precizēta kārtība, kādā sistēmas lietotāja nodotā jauda tiek atkārtoti piešķirta, kā arī veikti citi precizējumi.

Plašāk ar izmaiņām noteikumos aicinām iepazīties SPRK mājaslapā.

.Noteikumi stājas spēkā šā gada 1. jūnijā.