SPRK sagatavojusi lēmumu projektus par kapitāla atdeves likmēm 2024.gadam visās regulētajās nozarēs

Drukāt
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Saskaņā ar Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ik gadu nosaka kapitāla atdeves likmes regulējamām nozarēm*. Lai regulējamo nozaru komersanti un citi interesenti varētu iepazīties ar likmju aprēķiniem pirms lēmumu pieņemšanas, SPRK publicē sagatavotos lēmumu projektus. Jautājumus par kapitāla atdeves likmēm plānots skatīt SPRK padomes sēdē š.g. 10.augustā. 

“Kapitāla atdeves likme tiek izmantota tarifu aprēķinā kapitāla izmaksu noteikšanai. Regulējamiem komersantiem ir svarīgi gūt samērīgu atdevi no izmantotā kapitāla, lai nodrošinātu līdzekļu piesaisti ieguldījumu finansēšanai ilgtermiņā, tostarp ieguldot pakalpojumu sniegšanai izmantoto pamatlīdzekļu atjaunošanā un attīstībā. Savukārt lietotājiem tādējādi tiek nodrošināts saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotām izmaksām,” skaidro SPRK Ekonomiskās analīzes departamenta direktore Māra Bērziņa.

Saskaņā ar Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodiku kapitāla atdeves likmes 2024.gadam jānosaka līdz šā gada 1.septembrim.

Atbilstoši Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodikai ūdenssaimniecības un siltumapgādes nozarē kapitāla atdeves likme aprēķināta nominālā izteiksmē. Elektroenerģijas un dabasgāzes nozarē, kā arī universālā pasta pakalpojumam kapitāla atdeves likme aprēķināta reālā izteiksmē atbilstoši paredzētajam pārejas periodam. Tādējādi nodrošināts, ka nominālā kapitāla atdeves likme netiek piemērota pārvērtētai aktīvu vērtībai.

SPRK lēmumu projektus par kapitāla atdeves likmēm iepriekš minētajās nozarēs sagatavojusi, ņemot vērā aktuālos Eiropas Centrālās bankas un Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes, kā arī citu starptautiski atzītu datu avotu publicētos rādītājus par konkrētajām nozarēm.

Savukārt elektronisko sakaru nozarē saskaņā ar Pietiekamas cenu starpības aprēķināšanas metodiku SPRK kapitāla atdeves likmi aprēķina pirmsnodokļu, nominālā izteiksmē. Aprēķinā izmantotas jaunākajā Eiropas Elektronisko sakaru regulējošās iestādes publicētajā ziņojumā** par kapitāla atdeves likmes parametru aprēķiniem publicētās rādītāju vērtības. Aprēķināto kapitāla atdeves likmi elektronisko sakaru nozarē paredzēts piemērot, aprēķinot kapitāla finansēšanas izmaksas par 2023.gadu un turpmāk, līdz jauna lēmuma par kapitāla atdeves likmi elektronisko sakaru nozarē pieņemšanai.

SPRK sagatavotie lēmumu projekti:

* Elektroenerģijas, dabasgāzes, siltumapgādes, ūdenssaimniecības nozares regulējamie uzņēmumi, kam SPRK apstiprina tarifu, kā arī universālā pasta pakalpojumu sniedzējs.
** Jaunākais pieejamais ziņojums publicēts Eiropas Elektronisko sakaru regulējošās iestādes tīmekļvietnē berec.europa.eu 2023.gada 13.jūnijā.